Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas). Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimas neišduodamas, jeigu fizinis asmuo arba juridinis asmuo:

 1. yra jaunesnis kaip 18 metų;
 2. įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
 3. teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
 4. gyvena kartu su asmenimis, nurodytais Aprašo 2 ir 3 punktuose;
 5. epateikia Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamo dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns kilmę ir veislę;
 6. nepateikia dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
 7. nepateikia dokumentų, patvirtinančių pavojingo šuns skiepijimą, arba skiepų galiojimas yra pasibaigęs;
 8. neturi pavojingo šuns tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo su įrašytu identifikavimo numeriu, jei pavojingą šunį ketina įvežti į Lietuvos Respubliką;
 9. nepateikia Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimo, kad pavojingų šunų veisėjo patalpoms suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris, kai asmuo siekia gauti leidimą veisti pavojingus šunis.

Juridiniam ar fiziniam asmeniui, pažeidusiam Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290, Gyvūnų laikymo Palangos miesto savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyklių reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus) ir šio Tvarkos aprašo reikalavimus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu leidimo galiojimas sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti.

Leidimas panaikinamas:

 • asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;
 • nustatoma, kad pavojingi šunys kelia grėsmę asmenų sveikatai ir jų gyvybei;
 • nustatomi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio „Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių“ pažeidimai;
 • asmuo per vienerius metus du kartus pažeidžia šio Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus);
 • buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus;
 • mirus šuns šeimininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą;
 • kai asmuo, laikantis pavojingą šunį, arba kartu su juo gyvenantys asmenys įrašomi į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, nuteisiami už tyčinius smurtinius nusikaltimus bei pasikeitus teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms pavojingų šunų įvežimą, įsigijimą, veisimą ir prekybą jais.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas). Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimas neišduodamas, jeigu fizinis asmuo arba juridinis asmuo:

 1. yra jaunesnis kaip 18 metų;
 2. įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
 3. teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
 4. gyvena kartu su asmenimis, nurodytais Aprašo 2 ir 3 punktuose;
 5. epateikia Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamo dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns kilmę ir veislę;
 6. nepateikia dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
 7. nepateikia dokumentų, patvirtinančių pavojingo šuns skiepijimą, arba skiepų galiojimas yra pasibaigęs;
 8. neturi pavojingo šuns tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo su įrašytu identifikavimo numeriu, jei pavojingą šunį ketina įvežti į Lietuvos Respubliką;
 9. nepateikia Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimo, kad pavojingų šunų veisėjo patalpoms suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris, kai asmuo siekia gauti leidimą veisti pavojingus šunis.

Juridiniam ar fiziniam asmeniui, pažeidusiam Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290, Gyvūnų laikymo Palangos miesto savivaldybės gyvenamosiose vietovėse taisyklių reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus) ir šio Tvarkos aprašo reikalavimus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu leidimo galiojimas sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti.

Leidimas panaikinamas:

 • asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;
 • nustatoma, kad pavojingi šunys kelia grėsmę asmenų sveikatai ir jų gyvybei;
 • nustatomi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio „Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių“ pažeidimai;
 • asmuo per vienerius metus du kartus pažeidžia šio Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus);
 • buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus;
 • mirus šuns šeimininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą;
 • kai asmuo, laikantis pavojingą šunį, arba kartu su juo gyvenantys asmenys įrašomi į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, nuteisiami už tyčinius smurtinius nusikaltimus bei pasikeitus teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms pavojingų šunų įvežimą, įsigijimą, veisimą ir prekybą jais.
Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Fiziniams asmenims:
 2. Prašymas;
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. Įgaliojimą ar kitą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas;
 5. Asmens gyvenamosios vietos ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas pavojingas šuo, deklaravimo dokumentus;
 6. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
 7. Pažymas, kad asmuo ir su juo kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (ne teistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 8. Dokumentą apie šuns registravimą ir identifikavimą;
 9. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą;
 10. Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns kilmę ir veislę; Juridiniams asmenims leidimai išduodami pateikus: -prašymą, pasirašytą juridinio asmens vadovo, kuriame nurodoma: -juridinio asmens pavadinimas, -kodas, -buveinės adresas, -telefono numeris, -už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, -gyvenamosios vietos adresas, -telefono numeris -fiziniams asmenims priskirtus dokumentus, nurodytus 4-9 punktuose.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISDanutė MikienėViešosios tvarkos skyriaus pavaduotoja
  tel.+37046034184
  mob. tel.+37065823164
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto g. 73, Palanga
  Adresas internetehttp://www.palanga.lt
  Įmonės kodas125196077
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 73, LT-00134
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų