Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaravę gyvenamąją vietą ar nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – Leidimas).

Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Asmuo, norintis gauti Leidimą, prašymą pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui arba seniūnijai. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti ilgesnis, jeigu būtina gauti papildomų duomenų leidimui parengti.

Leidimai neišduodami asmenims: - jaunesniems nei 18 metų; - įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; - teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Leidimas galioja 1 metus.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.

Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Pasvalio rajono savivaldybėje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams per 30 darbo dienų (jei nenumatyta kitaip) turi kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaravę gyvenamąją vietą ar nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – Leidimas).

Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Asmuo, norintis gauti Leidimą, prašymą pateikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui arba seniūnijai. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti ilgesnis, jeigu būtina gauti papildomų duomenų leidimui parengti.

Leidimai neišduodami asmenims: - jaunesniems nei 18 metų; - įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; - teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Leidimas galioja 1 metus.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.

Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Pasvalio rajono savivaldybėje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams per 30 darbo dienų (jei nenumatyta kitaip) turi kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į seniūniją, paštu, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę liudijančio dokumento / juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo / atsakingo asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija;
 3. Asmens gyvenamosios vietos / juridinio asmens buveinės vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, deklaravimo, nuosavybės dokumentų ar notaro patvirtinta sutarties kopija;
 4. Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
 5. Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
 6. Pažyma, kad asmuo / atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad teistumas išnykęs ar panaikintas;
 7. Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad teistumas išnykęs ar panaikintas;\
 8. Pažyma apie pavojingo šuns skiepus;
 9. Pažymos apie šuns registravimą, paženklinimą poodine schema kopija;
 10. Šuns kilmės, veislės dokumento kopija;
 11. Kaimynų sutikimas dėl pavojingo ar kovinio šuns laikymo. Jei asmuo gyvena dvibučio ar daugiabučio namo bute, privalomas visų namo pilnamečių asmenų sutikimas. Jei asmuo gyvena individualiame name, privalomas besiribojančių namų valdų savininkų, jų nepilnamečių šeimos narių sutikimas.
 12. Pažyma, kad išklausytas privalomas kursas agresyvių šunų turėtojams.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAnelė UžkurienėKrinčino seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045144189
  mob. tel.+37061125487
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIndrė DanilevičėJoniškėlio miesto seniūnijos specialistė
  tel.+37045138245
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDaiva ValotkienėPasvalio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045134425
  mob. tel.+37065882084
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDaiva MainionienėPasvalio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045134314
  mob. tel.+37061825778
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSimona ValantonienėNamišių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045147373
  mob. tel.+37061060618
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJurgita ValuntonienėSaločių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045140435
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAurelija MarkutytėVaškų seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045141133
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISEdita TuskėnaitėDaujėnų seniūnijos specialistė
  tel.+37045148116
  mob. tel.+37065886541
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAsta RaudonienėPumpėnų seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045143665
  mob. tel.+37061825762
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRūta LiberienėJoniškėlio apylinkių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045138369
  mob. tel.+37061825766
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVaida OgintienėPušaloto seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37045146667
  mob. tel.+37062040096
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto Didžiojo a. 1. LT-39143 Pasvalys
  Adresas internetehttp://www.pasvalys.lt
  Darbo laikaspirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
  Įmonės kodas188753657
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų