Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: null null

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Raseinių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas).


Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.


Leidimai neišduodami asmenims: - jaunesniems nei 18 metų; - įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; - teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.


Leidimas galioja 1 metus.


Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.


Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Raseinių rajono savivaldybėje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams per 30 darbo dienų (jei


nenumatyta kitaip) turi kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo.


Leidimo galiojimas panaikinamas nedelsiant:


1. Asmenims, turintiems išduotą Leidimą, kurie savivaldybės administracijai pateikė klaidingą informaciją.


2. Kai nustatoma, kad pavojingi šunys kelia grėsmę asmenų sveikatai ir jų gyvybei.


3. Esant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio „Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo


ir prekybos jais taisyklių“ pažeidimams.


4. Jei asmenys per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų.


5. Kai asmenys, kurių vardu buvo išduoti leidimai per vienerius metus du kartus pažeidžia Raseinių rajono savivaldybės gyvūnų laikymo


taisykles.


Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis arba jau įsigiję, laiko, veisia pavojingus šunis, privalo į Raseinių


rajono savivaldybės administraciją kreiptis per 3 mėnesius.


Asmens prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį) arba prisijungus prie


Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) sistemos. Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas raštu, prašyme nurodytu būdu. Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją.

El. paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46424/YTWcRBgbwM
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.446888
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. B1-336 „Dėl gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.448324
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A1-733 „Dėl gyvūnų laikymo Raseinių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“
https://www.teisineinformacija.lt/raseiniai/document/18021
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vilma Kundrotienė
Viešosios tvarkos skyriaus vedėja
tel. +37042879556
vilma.kundrotiene@raseiniai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288740810
Adresas Lietuvoje:
Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, LT-60150
Interneto svetainė:
Tel. (8 428) 79 600, faksas (8 428) 51 604, el. p.: savivaldybe@raseiniai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Leidimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo dienos.