2021-01-20 00:00Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 29 d. iki sausio 31 d. galimi paslaugų teikimo sutrikimai dėl numatomų techninių Elektroninių valdžios vartų atnaujinimo darbų. Atsiprašome už nepatogumus.
Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 29 d. iki sausio 31 d. galimi paslaugų teikimo sutrikimai dėl numatomų techninių Elektroninių valdžios vartų atnaujinimo darbų. Atsiprašome už nepatogumus.
Apdorojama...

Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Vilniaus m. (www.vilnius.lt), Klaipėdos m. ir Jurbarko raj. savivaldybės šią paslaugą teikia savo interneto svetainėse.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Jei paslauga teikiama neelektroniniu būdu:

Tikslas. Išduoti leidimą, dublikatą kuris suteikia teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis arba galiojimo sustabdymo panaikinimas Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje.

Prašymo pateikimo forma. Asmens prašymas išduoti leidimą, dublikatą pateikiamas atsakingai institucijai (toliau - Administracija) raštu, parašu patvirtinant duomenų teisingumą, registruotu laišku.

Atsakymas. Sprendimas dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis turi būti priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Savivaldybės administracijoje dienos. 

Esant teigiamam sprendimui, išduodamas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis. Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas telefonu. Leidimas išduodamas tiesiogiai į rankas, asmeniui atvykus į rajono savivaldybės administraciją.

Esant neigiamam sprendimui, asmeniui išsiunčiamas raštiškas atsakymas.

Išduodamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų.

 

Jei paslauga teikiama elektroniniu būdu:


Tikslas. Išduoti leidimą, dublikatą kuris suteikia teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis arba galiojimo sustabdymo panaikinimas Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje.

Prašymo pateikimo forma. Asmens prašymas išduoti leidimą, dublikatą pateikiamas Administracija elektroniniu būdu, prisijungus prie elektroninių valdžios vartų, adresu, http://www.epaslaugos.lt

Atsakymas. Sprendimas dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis turi būti priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Savivaldybės administracijoje dienos. 

Esant teigiamam sprendimui, išduodamas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis. Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas telefonu. Leidimas išduodamas tiesiogiai į rankas, asmeniui atvykus į rajono savivaldybės administraciją.

Esant neigiamam sprendimui, asmeniui išsiunčiamas raštiškas atsakymas.

Išduodamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų.

1. Paslaugos gavėjas (pareiškėją) prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus Paslaugos gavėjas (pareiškėjas) užpildo ir pateikia prašymo formą bei pateikia reikalingus dokumentus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Atsakingas specialistas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą , arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paramos gavėjui pateikiamas informacinis pranešimas apie priimtą sprendimą.
5. Esant teigiamam sprendimui, leidimas išduodamas tiesiogiai į rankas, asmeniui atvykus į rajono savivaldybės administraciją.

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46424/YTWcRBgbwM
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.446888
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. B1-336 „Dėl gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.448324
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A1-733 „Dėl gyvūnų laikymo Raseinių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“.
http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=18021
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vilma Kundrotienė
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius vyresnioji specialistė
tel. +37042879556
vilma.kundrotiene@raseiniai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288740810
Adresas Lietuvoje:
Raseinių r. sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5
Interneto svetainė:
Tel. (8 428) 79 600, faksas (8 428) 51 604, el. p.: savivaldybe@raseiniai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo administracijoje dienos.