Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmens prašymas dėl leidimo išdavimo pateikiamas atvykus į savivaldybės priimamąjį (9 langelis), el. paštu [email protected] (dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu arba nuskenuoti) arba elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui. Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti duodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems asmens tapatybę liudijantį dokumentą, ar elektroninėmis priemonėmis, jei prašymas buvo teiktas elektroninėmis priemonėmis per https://www.epaslaugos.lt Duomenys apie išduotus leidimus saugomi dokumentų valdymo sistemoje AVILYS.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmens prašymas dėl leidimo išdavimo pateikiamas atvykus į savivaldybės priimamąjį (9 langelis), el. paštu [email protected] (dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu arba nuskenuoti) arba elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui. Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti duodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems asmens tapatybę liudijantį dokumentą, ar elektroninėmis priemonėmis, jei prašymas buvo teiktas elektroninėmis priemonėmis per https://www.epaslaugos.lt Duomenys apie išduotus leidimus saugomi dokumentų valdymo sistemoje AVILYS.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema (paslaugos teikimo aprašymo priedas Nr.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
  1. .

  Paslaugos teikimo proceso schema

  Paslaugos inicijavimo forma
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norėdami gauti leidimą, Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui turi pateikti rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:
  2. Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
  3. Asmens gyvenamosios vietos deklaravimo ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumentus VĮ “Registrų centras” ar savininko notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;
  4. Pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys: - nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; - nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas.
  5. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
  6. Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamą dokumentą, patvirtinanti pavojingo šuns kilmę ir veislę;
  7. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį – tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą. Juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams leidimai išduodami pateikus prašymą ir:
  8. Juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus aukščiau;
  9. Dokumentą apie juridinio asmens įregistravimą juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“;
  10. Juridinio asmens, kur (bus) laikomas šuo, buveinės patalpų teisėtą valdymą patvirtinančių dokumentų kopiją (VĮ Registrų centras).
  Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

   Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   NENURODYTA-PASISRasa ZigmantėCivilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialistė
   tel.8416596309
   [email protected]
   Bendra informacija:
   Adresas Vasario 16-osios 62, LT-76295, Šiauliai
   Adresas internete www.siauliai.lt
   Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
   Įmonės kodas 188771865
   Adresas:
   LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
   Interneto svetainė:
   Tel.:+37041509490