Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Prašymai dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją (toliau – Savivaldybė), siunčiami paštu arba teikiami elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti asmens tapatumą.

Leidimas teikiamas pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Vienas leidimas išduodamas vienam pavojingam šuniui laikyti. Leidimas išduodamas vieneriems metams.

Leidimo galiojimas kasmet pratęsiamas patikrinus privalomus leidimui turėti dokumentus. Pavojingą šunį laikantis asmuo, pasikeitus su juo kartu gyvenantiems asmenims, privalo per mėnesį pratęsti leidimo galiojimą.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu.

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Priėmus sprendimą suteikti leidimą, leidimas yra įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46424/asr
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.64AFD4D3951A
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. B1-5 „Dėl Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0181B55D0111
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. A-525 ,,Dėl Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d35c92d0667f11e9917e8e4938a80ccb


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus liepos 31 d. įsakymas Nr. A-919 (3.1) „Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.502914

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Orinta Šimkuvienė
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37041421552
orinta.simkuviene@siauliuraj.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 10 Darbo dienos
Komentaras: Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės administracija). Šis terminas gali būti ilgesnis tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomų duomenų leidimui parengti.