Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Prašymai dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimo, dublikato išdavimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją (toliau – Savivaldybė), siunčiami paštu arba teikiami elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti asmens tapatumą.

Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Vienas leidimas išduodamas vienam pavojingam šuniui laikyti. Leidimas išduodamas vieneriems metams.

Leidimo galiojimas kasmet pratęsiamas patikrinus privalomus leidimui turėti dokumentus. Pavojingą šunį laikantis asmuo, pasikeitus su juo kartu gyvenantiems asmenims, privalo per mėnesį pratęsti leidimo galiojimą.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Prašymai dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimo, dublikato išdavimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją (toliau – Savivaldybė), siunčiami paštu arba teikiami elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti asmens tapatumą.

Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus asmens kontaktinius duomenis.

Vienas leidimas išduodamas vienam pavojingam šuniui laikyti. Leidimas išduodamas vieneriems metams.

Leidimo galiojimas kasmet pratęsiamas patikrinus privalomus leidimui turėti dokumentus. Pavojingą šunį laikantis asmuo, pasikeitus su juo kartu gyvenantiems asmenims, privalo per mėnesį pratęsti leidimo galiojimą.

Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos inicijavimas
 1. Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas (paslaugos teikimo žingsniai):
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 4. Priėmus sprendimą suteikti leidimą, leidimas yra įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: Fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – atsakingas asmuo), ne jaunesni nei 18 metų, norėdami gauti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, parduoti pavojingus šunis Šiaulių rajone, turi pateikti:
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu paslauga teikiama ne per el. valdžios vartus;
 3. asmens gyvenamosios vietos, kurioje bus laikomas pavojingas šuo, deklaravimo dokumentus;
 4. pažymas, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
 5. pažymas, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
 6. kitų šeimų pilnamečių asmenų raštišką sutikimą, jei name gyvena ne viena šeima;
 7. tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė;
 8. dokumentą, įrodantį pavojingo šuns vakcinaciją;
 9. dokumentą, įrodantį pavojingo šuns ženklinimą poodine mikroschema;
 10. dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns registravimą, identifikavimą;
 11. juridiniams asmenims leidimai išduodami pateikus juridinio asmens valdymo organo sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISOrinta ŠimkuvienėAplinkos apsaugos skyriaus sanitarijos inspektorė (vyriausioji specialistė)
  tel.+37041421552
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
  Telefonas 
  Faksas 
  El. paštas
  (8 41) 59 66 42
  (8 41) 52 38 86
  [email protected]
  Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37041596642
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų