Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Ši paslauga apima leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis leidimų išdavimą, dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą.

Prašymai leidimams išduoti priimami tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Leidimai išduodami pasirašytinai asmeniui atvykus į vietą bei pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Leidimas galioja 2 metus.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Ukmergės miesto seniūniją, išduodamas Leidimo dublikatas.

Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Ukmergės rajono savivaldybėje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams per 30 darbo dienų (jei nenumatyta kitaip) būtina kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Ši paslauga apima leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis leidimų išdavimą, dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą.

Prašymai leidimams išduoti priimami tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Leidimai išduodami pasirašytinai asmeniui atvykus į vietą bei pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Leidimas galioja 2 metus.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Ukmergės miesto seniūniją, išduodamas Leidimo dublikatas.

Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Ukmergės rajono savivaldybėje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams per 30 darbo dienų (jei nenumatyta kitaip) būtina kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su reikalingais dokumentais;
 2. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Ukmergės miesto seniūniją, registruotu laišku, per e.pristatymas informacinę sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norintys gauti Leidimą savivaldybės administracijai pateikia: 1.
 2. asmens rašytinį prašymą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Prašyme turi būti nurodytas pavojingo šuns nuolatinės laikymo vietos adresas; 1.
 3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą; 1.
 4. asmens gyvenamosios vietos ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas pavojingas šuo, deklaravimo bei nuosavybės dokumentus ar savininko notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį; 1.
 5. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; 1.
 6. pažymas, kad asmuo ir su juo kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 1.
 7. šuns kilmės dokumentų kopiją; 1.
 8. šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo (su įrašytu identifikavimo numeriu), kopiją.
 9. Juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų filialai (toliau – juridinis asmuo), norintys gauti Leidimą, savivaldybės administracijai pateikia: 2.
 10. prašymą, pasirašytą juridinio asmens vadovo, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris; 2.
 11. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją; 2.
 12. juridinio asmens valdymo organo patvirtintą dokumentą apie asmens paskyrimą būti atsakingu už pavojingus šunis, laikomus juridinio asmens patalpose ar teritorijoje; 2.
 13. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; 2.
 14. pažymas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jo teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; 2.
 15. šuns kilmės dokumentų kopiją; 2.
 16. šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo (su įrašytu identifikavimo numeriu), kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISŽilvinas DirsėUkmergės miesto seniūnijos seniūnas
  tel.+37034063483
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISZita PečiulienėUkmergės miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034063483
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasKęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
  Adresas internetehttp://www.ukmerge.lt
  Darbo laikas8-17 val. pirmadienį- ketvirtadienį. 8-16 val. 45 min. penktadienį
  Įmonės kodas188752174
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Ukmergės rajono sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergė, Kęstučio a. 3, LT-20114
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos