Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, pavojingus šunis ar jais prekiauti Vilkaviškio rajono teritorijoje, gauti leidimo dublikatą, papildymą, patikslinimą ar sustabdyti leidimo galiojimą privalo gauti leidimą.

Nustatytos formos prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimas arba atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, pavojingus šunis ar jais prekiauti Vilkaviškio rajono teritorijoje, gauti leidimo dublikatą, papildymą, patikslinimą ar sustabdyti leidimo galiojimą privalo gauti leidimą.

Nustatytos formos prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimas arba atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus arba parengia prašymą siųsti elektroniniu paštu.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos vykdytojas gavęs reikalavimus atitinkantį prašymą pradeda jo nagrinėjimą;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Fiziniai asmenys:
 2. Nustatytos formos prašymą;
 3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
 4. atitinkamos seniūnijos išduotą pažyma apie asmens ir kartu su juo gyvenančių asmenų deklaruotą gyvenamąją vietą;
 5. patalpų, kuriose bus nuolat laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumentų ar savininko notaro patvirtinto sutikimo, kad jo patalpose pareiškėjas gali laikyti pavojingą šunį, kopijas;
 6. kitų šeimų pilnamečių asmenų raštišką sutikimą, jei name gyvena ne viena šeima;
 7. pažymą (-as), kad pareiškėjas ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
 8. pažymą (-as), kad pareiškėjas ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
 9. šuns kilmę, veislę patvirtinančio dokumento kopiją;
 10. šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo (su įrašytu identifikavimo numeriu) kopiją; Juridiniai asmenys:
 11. Nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas pavojingo šuns nuolatinės laikymo vietos adresas;
 12. juridinio asmens valdymo organo dokumentą, patvirtinantį apie asmens paskyrimą būti atsakingu už pavojingus šunis, laikomus juridinio asmens patalpose ar teritorijoje;
 13. įgaliojimą, jeigu prašymą pasirašo juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo;
 14. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
 15. patalpų, kuriose bus nuolat laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumentų ar savininko notaro patvirtinto sutikimo, kad jo patalpose pareiškėjas gali laikyti pavojingą šunį, kopijas;
 16. pažymą, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
 17. pažymą (-as), kad atsakingas asmuo nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
 18. šuns kilmę, veislę patvirtinančio dokumento kopiją;
 19. šuns paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo (su įrašytu identifikavimo numeriu) kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISDarius Bunikisekologas (vyriausiasis specialistas)
  tel.+37034260073
  mob. tel.+37061271469
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasS. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
  Adresas internetehttp://www.vilkaviskis.lt
  Darbo laikasI-IV–8-17 val., V– 8-15.45 val
  Įmonės kodas188774441
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, LT-70147
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37034260062
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų