2020-04-06 00:00Svarbiausia informacija apie koronavirusą (COVID-19)

Šiuo metu pasaulyje paskelbta koronaviruso pandemija. Oficialus Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamos informacijos šaltinis apie situaciją Lietuvoje. https://koronastop.lrv.lt/

Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Suteikimo trukmė: 5 Darbo dienos

Kaina: 1.5 EUR

Bendra informacija:

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Leidimas suteikia teisę prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose

-prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, adresas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, fizinio asmens – vardas, pavardė, telefonas, verslo liudijimo Nr.; pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta; prekių (paslaugų) asortimentas; pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikas bei pridedamų dokumentų sąrašas (priedas Nr.1);
2) individualios veiklos vykdymo pažymos arba atitinkamos veiklos verslo liudijimo kopiją. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu;
3) suderintų prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) ir įrangos projekto (sukomplektuotos įrangos nuotraukos) kopijas, išskyrus prekybą iš automobilių ar automobilių priekabų aikštelėse, kurių sąrašas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės valdybos sprendimu, kai prekiaujama malkomis, eglutėmis ir jų šakomis prieš šv. Kalėdas ir Naujuosius metus, taip pat vaisiais ir daržovėmis rudens sezono metu savo sklypuose išauginta žemės ūkio produkcija. Prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) nereikia, jei išduodamas leidimas galioja ne ilgiau kaip 1 dieną (ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį);
4) sutartinius santykius įteisinantį dokumentą, jeigu asmuo pageidauja prekiauti (teikti paslaugas) ne jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype;
5) įsigijimo dokumentų kopijas, jeigu prekiaujama malkomis, eglutėmis ar jų šakomis;
6) vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir jo kopiją, jeigu veikla vykdoma Kauno viešosiose vietose.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
Kauno miesto tarybos 2000-12-27 sprendimas Nr. 246 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą"
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. T-72 "Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/MKURiHjOzx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503367

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Klientų aptarnavimo skyrius
tel. +37037425657
fax. +37037425676
violeta.prokopiene@kaunas.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
Adresas internetewww.kaunas.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188764867
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Laisvės al. 96
Interneto svetainė:
Tel. +370 37 42 26 08
Faks. +370 37 42 54 52
info@kaunas.lt