Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Kauno miesto savivaldybės administracija delegavo leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimo funkcijas biudžetinei įstaigai „Parkavimas Kaune“. Norėdami užsakyti paslaugas, prašom jungtis spaudžiant žemiau pateiktas nuorodas:

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-ju-dublikatu-prekiauti-teikti-paslaugas-nuo-is-laikinuju-irenginiu-isdavimas/

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš specializuotų automobilių išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-ju-dublikatu-prekiauti-teikti-paslaugas-is-specializuotu-automobiliu-isdavimas/

Leidimų prekiauti iš automobilių ir automobilių priekabų išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-ju-dublikatu-prekiauti-is-automobiliu-ir-automobiliu-priekabu-isdavimas/

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-ju-dublikatu-prekiauti-teikti-paslaugas-lauko-kavinese-isdavimas/

Leidimų teikti nuomos, buities ir nesudėtingų atrakcionų paslaugas išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-teikti-nuomos-buities-taksofonu-ir-nesudetingu-atrakcionu-paslaugas-isdavimas/

Duomenys apie išduotas licencijas viešai paskelbiami licencijavimo informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“, tel.: 8-682 42282, el. paštas: [email protected].

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Kauno miesto savivaldybės administracija delegavo leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimo funkcijas biudžetinei įstaigai „Parkavimas Kaune“. Norėdami užsakyti paslaugas, prašom jungtis spaudžiant žemiau pateiktas nuorodas:

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-ju-dublikatu-prekiauti-teikti-paslaugas-nuo-is-laikinuju-irenginiu-isdavimas/

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš specializuotų automobilių išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-ju-dublikatu-prekiauti-teikti-paslaugas-is-specializuotu-automobiliu-isdavimas/

Leidimų prekiauti iš automobilių ir automobilių priekabų išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-ju-dublikatu-prekiauti-is-automobiliu-ir-automobiliu-priekabu-isdavimas/

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-ju-dublikatu-prekiauti-teikti-paslaugas-lauko-kavinese-isdavimas/

Leidimų teikti nuomos, buities ir nesudėtingų atrakcionų paslaugas išdavimas

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/leidimu-teikti-nuomos-buities-taksofonu-ir-nesudetingu-atrakcionu-paslaugas-isdavimas/

Duomenys apie išduotas licencijas viešai paskelbiami licencijavimo informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“, tel.: 8-682 42282, el. paštas: [email protected].

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Prašymas teikiamas prisijungus prie Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos https://epaslaugos.kaunas.lt/.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Gavus prašymą patikrinama, ar pridėti visi būtini dokumentai. Jei ne – asmuo informuojamas (elektroninėmis priemonėmis, telefonu) apie papildomų dokumentų pateikimą.
 2. Patikrinama ar asmuo yra sumokėjęs vietinės rinkliavos mokestį už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Apie išduotus leidimus prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose viešai skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Norint gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (prie prekybos įrenginio priskiriama ir prekių ekspozicija šalia stacionaraus prekybos pastato), kioskų, iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, prekiauti iš automobilių ar automobilių priekabų arba teikti nuomos, buities, nesudėtingų atrakcionų ir pan. paslaugas, pateikiama:
 2. prašymas, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; prekybos (paslaugų teikimo) vieta; plotas (kv. m); prekių (paslaugų) asortimentas; darbo laikas; prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis ir pridedami dokumentai.
 3. dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopija arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopija, jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija.
 4. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopija, prekiaujant iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, automobilių ar automobilių priekabų;
 5. galiojantis prekybos (paslaugų teikimo) vietos planas. Prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) nereikia, kai prekiaujama aikštelėse, kurių sąrašai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (prekiaujama malkomis, eglutėmis ir jų šakomis (prieš Kalėdas ir Naujuosius metus), miško gėrybėmis, savo sklypuose išaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis ir gėlėmis).
 6. kiosko (paviljono) savininko sutikimas, jei prekiauja ne kiosko (paviljono) savininkas.
 7. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija. Jei pareiškėjui, gali būti taikomos vietinės rinkliavos lengvatos (prekiaujant aikštelėse, kurių sąrašai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (prekiaujama malkomis, eglutėmis ir jų šakomis (prieš Kalėdas ir Naujuosius metus), miško gėrybėmis, savo sklypuose išaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis ir gėlėmis), pateikiami tai įrodantys dokumentai (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Rinkliava nerenkama už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas privačiose ar išnuomotose teritorijoje išdavimą. Prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) derinimas: https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/pritarimas-lauko-kaviniu-ir-laikinu-prekybos-irenginiu-projektams/ https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/pritarimas-kiosku-paviljonu-viesosiose-miesto-vietose-projektams-ir-naudojimo-sutarciu-sudarymas/

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISLicencijų, leidimų ir paslaugų skyrius
  tel.+37037425657
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBiudžetinė įstaiga „Parkavimas Kaune“
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068242282
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
  Adresas internetewww.kaunas.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188764867
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370637422608
  Veiksmas:1. Nustatyti tokie vienos dienos rinkliavos tarifai: 1.1. kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių: 1.1.1. Centro seniūnijoje: 1.1.1.1. 1 prekybos vieta (3 kv. m) – 3 Eur, už papildomą 1 kv. m – 1 Eur; 1.1
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos