Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas yra privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems prekybą ar teikiantiems paslaugas Biržų rajono savivaldybės viešosiose vietose (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas yra privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems prekybą ar teikiantiems paslaugas Biržų rajono savivaldybės viešosiose vietose (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas išduoti leidimą;
 2. Dokumentas apie sumokėtą vietinės rinkliavos mokestį.
 3. Dokumentų, patvirtinančių veiklos teisėtumą, kopijos (ūkininko ūkio pažymėjimo, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimų kopijas ar įmonės įregistravimo pažymėjimo).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISNemunėlio Radviliškio seniūnija Seniūno pavaduotojas
  tel.+37045055188
  mob. tel.+37061263569
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPapilio seniūnija Seniūno pavaduotojas
  tel.+37045058198
  mob. tel.+37064505563
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISParovėjos seniūnija Seniūno pavaduotojas
  tel.+37045056115
  mob. tel.+37061007678
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPabiržės seniūnija Seniūno pavaduotojas
  tel.+37045059136
  mob. tel.+37064509418
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBiržų miesto seniūnija Vyriausioji specialistė
  tel.+37045031086
  mob. tel.+37068221234
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠirvėnos seniūnija Seniūno pavaduotojas
  tel.+37045032584
  mob. tel.+37068798263
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVabalninko seniūnija Seniūno pavaduotojas
  tel.+37045054246
  mob. tel.+37067718978
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPačeriaukštės seniūnijaSeniūno pavaduotojas
  tel.+37045057272
  mob. tel.+37064506078
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto g. 38, LT-41143 Biržai
  Adresas internetewww.birzai.lt
  Darbo laikas8 – 12, 13 – 17 val.
  Įmonės kodas188642660
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržai, Vytauto g. 38, LT-41143
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370645043133
  Veiksmas:1. viešose vietose: 1.1. Biržų mieste: 1.1.1 vieną parą
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:1 darbo diena
  Veiksmas:1. viešose vietose: 1.1. kitose seniūnijose: 1.1.1 vieną parą
  Paslaugos suteikimo kaina:5 EUR
  Trukmė:1 darbo diena