Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką. Savivaldybės teritorijoje organizuojamų masinių renginių metu prekybos viešąsias vietas nustato seniūnai.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas.

B. Leidimo papildymas.

C. Leidimo patikslinimas

D.Leidimo galiojimo sustabdymas;

E.Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

F. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava.

Už leidimo papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą,galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Prašymą visais atvejais suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ww.epaslaugos.lt.

Leidimas suvedamas į Licencijų informacinę sistemą (www.licencijavimas.lt) ir apie tai informuojamas paslaugos gavėjas.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką. Savivaldybės teritorijoje organizuojamų masinių renginių metu prekybos viešąsias vietas nustato seniūnai.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas.

B. Leidimo papildymas.

C. Leidimo patikslinimas

D.Leidimo galiojimo sustabdymas;

E.Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

F. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava.

Už leidimo papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą,galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Prašymą visais atvejais suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ww.epaslaugos.lt.

Leidimas suvedamas į Licencijų informacinę sistemą (www.licencijavimas.lt) ir apie tai informuojamas paslaugos gavėjas.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo visais atvejais prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir prideda reikalingų dokumentų skaitmenines kopijas.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas patikrina dokumentus ir priima sprendimą įvykdyti paslaugą arba informuoja paslaugos gavėją dėl papildomų dokumentų pateikimo.
 2. Jei papildomų dokumentų pateikti nereikia, paslaugos gavėjas informuojamas dėl nustatyto dydžio rinkliavos sumokėjimo.
 3. Paslaugos gavėjas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt sumoka nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą ir atsiuntus tai patvirtinančius dokumentus, parengtas leidimas suvedamas į Licencijų informacinę sistemą (www.licencijavimas.lt) ir apie tai informuojamas paslaugos gavėjas.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Leidimo išdavimo atveju. Pateikiamas prašymas;
 2. Dokumentas, liudijantis, kad jam (arba įmonei) suteikta teisė verstis tam tikros rūšies prekių pardavimu.
 3. Lengvatą patvirtinančio dokumento kopija (jei priklauso lengvata).
 4. Vietinės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (rekomenduojame rinkliavą sumokėti po to, kai paslaugos vykdytojas informuos kokio dydžio rinkliavą reikia sumokėti).
 5. Visais kitais atvejais asmuo turi pateikti motyvuotą prašymą, kuriame būtina nurodyti išduoto leidimo išdavimo datą, numeris.
 6. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 7. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos.
 8. Teikiant prašymą elektroniniu būdu, el. pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
 1. Dokumentai negaunami iš valstybės informacinių sistemų bei registrų informacinių sistemų

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Finansų ir apskaitos skyriusAušra KaraškevičienėFinansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
tel.+37031352190
[email protected]
Bendra informacija:
AdresasVilniaus al. 18, LT-66119, Druskininkai
Adresas internetehttp://www.druskininkai.lt
Įmonės kodas188776264
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18, LT-66119
Interneto svetainė:
Tel.:+370631355355
Veiksmas:Visos kainos kainoraštyje
Paslaugos suteikimo kaina:8.7 EUR
Trukmė:5 darbo dienos