Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose vietinė rinkliva mokama. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose vietinė rinkliva mokama. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Asmuo turi pateikti elektroniniu parašu pasirašytą prašymą.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Asmens pateiktų dokumentų patikrinimas, prašymo registravimas.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo. gavėją;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. A. Leidimo išdavimas. Asmuo turi pateikti:
 2. Prašymą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Dokumentą, liudijantį, kad jam (arba įmonei) suteikta teisė verstis tam tikros rūšies prekių pardavimu.
 5. Lengvatą patvirtinančio dokumento kopiją (jei priklauso lengvata).
 6. Pageidaujantys prekiauti ar teikti paslaugas
 7. Vietinės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (rekomenduojame rinkliavą sumokėti po to, kai paslaugos vykdytojas informuos kokio dydžio rinkliavą reikia sumokėti). B. Leidimo dublikato išdavimas; C. Leidimo papildymas; D. Leidimo patikslinimas; E. Leidimo galiojimo sustabdymas; F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas; H. Leidimo galiojimo panaikinimas Asmuo turi pateikti:
 8. Motyvuotą prašymą, kuriame būtina nurodyti išduoto leidimo išdavimo datą, Nr.
 9. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAlvydas RamanauskasKaišiadorių r. Žiežmarių seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068774939
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISEugenija GenevičienėKaišiadorių r. Rumšiškių seniūnė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068772414
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlvydas Kazlauskas Kaišiadorių r. Palomenės seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068630732
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLina BalandienėKaišiadorių r. Paparčių seniūnė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068652549
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAivaras JonykaKaišiadorių r. Žiežmarių apylinkės seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068774940
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISMonika BarnackienėKaišiadorių miesto seniūnė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37061638074
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKęstutis MarcinkevičiusKaišiadorių r. Pravieniškių seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37061263648
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGražina ŠkimelienėKaišiadorių apylinkės seniūnė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068710170
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISInga ŠeputienėKaišiadorių r. Nemaitonių seniūnė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068784748
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGintarė StankevičienėKaišiadorių r. Žaslių seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068774702
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAudrius Slavinskas Kaišiadorių r. Kruonio seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37060572813
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasBažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
  Adresas internetehttp://www.kaisiadorys.lt
  Darbo laikasPirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val. Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.
  Įmonės kodas188773916
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorys, Katedros g. 4, LT-56121
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos