Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami atitinkamos Kalvarijos savivaldybės seniūnijos seniūno išduotą leidimą.

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą vykstančių renginių metu.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Fizinis ar juridinis asmuo, norintis gauti leidimą Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos pradžios, pateikia nustatytos formos paraišką atitinkamos Kalvarijos savivaldybės seniūnijos seniūnui.

Leidimai prekiauti ir (ar) teikti paslaugas iš kioskų ir paviljonuose išduodami 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ar 1 metų laikotarpiui.

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išduodami renginio trukmės laikui.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Kalvarijos savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Prašymas, užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:  

    - atvykus į seniūniją, kai norima prekiauti ir (ar) teikti paslaugas seniūnijos teritorijoje nustatytose viešosiose vietose;

    - siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: Mokyklos 5A, Akmenynų k., Kalvarijos sav., LT-69300, Akmenynų seniūnijoje; Ugniagesių g. 1, Kalvarija, LT-69206, Kalvarijos seniūnijoje; Šešupės g. 31, Liubavo k., Kalvarijos sav., LT69293, Liubavo seniūnijoje; Bažnyčios g. 2, Sangrūdos k., Kalvarijos sav., LT-69265, Sangrūdos seniūnijoje.

    - elektroniniu paštu: [email protected], [email protected] – Akmenynų seniūnijoje ; [email protected], [email protected], [email protected] – Kalvarijos seniūnijoje; [email protected], [email protected] – Liubavo seniūnijoje; [email protected], [email protected] – Sangrūdos seniūnijoje.

    - siunčiant per E. siuntų pristatymo sistemą;

    - siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą -

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami atitinkamos Kalvarijos savivaldybės seniūnijos seniūno išduotą leidimą.

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą vykstančių renginių metu.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Fizinis ar juridinis asmuo, norintis gauti leidimą Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos pradžios, pateikia nustatytos formos paraišką atitinkamos Kalvarijos savivaldybės seniūnijos seniūnui.

Leidimai prekiauti ir (ar) teikti paslaugas iš kioskų ir paviljonuose išduodami 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ar 1 metų laikotarpiui.

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas renginio metu išduodami renginio trukmės laikui.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Kalvarijos savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Prašymas, užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:  

    - atvykus į seniūniją, kai norima prekiauti ir (ar) teikti paslaugas seniūnijos teritorijoje nustatytose viešosiose vietose;

    - siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: Mokyklos 5A, Akmenynų k., Kalvarijos sav., LT-69300, Akmenynų seniūnijoje; Ugniagesių g. 1, Kalvarija, LT-69206, Kalvarijos seniūnijoje; Šešupės g. 31, Liubavo k., Kalvarijos sav., LT69293, Liubavo seniūnijoje; Bažnyčios g. 2, Sangrūdos k., Kalvarijos sav., LT-69265, Sangrūdos seniūnijoje.

    - elektroniniu paštu: [email protected], [email protected] – Akmenynų seniūnijoje ; [email protected], [email protected], [email protected] – Kalvarijos seniūnijoje; [email protected], [email protected] – Liubavo seniūnijoje; [email protected], [email protected] – Sangrūdos seniūnijoje.

    - siunčiant per E. siuntų pristatymo sistemą;

    - siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę ar seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia elektroninio ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų informacinę sistemą (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su priedais (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Prašymas užregistruojamas automatiškai ir nukreipiamas paslaugos teikėjui.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti ar atmesti prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui išduodamas leidimas arba parengiamas raštas, kuriame nurodoma, kodėl toks leidimas nebus išduotas ir pateikiamas per E. siuntų pristatymo sistemą. Raštu parengtas ir elektroninėmis priemonėmis atsiųstas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas tinkamai pasirašytam prašymui raštu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo turi pateikti:
 2. Prašymą. Kartu su prašymu pateikiama:
 3. Individualios veiklos vykdymo pažyma;
 4. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas arba dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantis dokumentas (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu), kai asmuo pageidauja prekiauti savo išauginta žemės ūkio produkcija;
 5. Bityno pasas (prekiaujant medumi);
 6. Gyvūną identifikuojantis dokumentas (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslaugą);
 7. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas, meno kūrėjo pažymėjimas ar tradicinio amatininko sertifikatas;
 8. Sutartinius santykius įteisinantis dokumentas, jeigu kioske (paviljone) veiklą numato vykdyti ne kiosko (paviljono) savininkas;
 9. Vietinės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos. Teikiant prašymą elektroniniu būdu oficialiu seniūnijos elektroninio pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISIrena AbraitienėKalvarijos seniūnė
  tel.+37034334105
  mob. tel.+37065275867
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDalė KajokienėKalvarijos seniūnės pavaduotoja
  tel.+37034321344
  mob. tel.+37065577782
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimutė VerbylienėKalvarijos seniūnijos raštvedė
  tel.+37034334106
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDanguolė SinkevičienėAkmenynų seniūnijos seniūnė
  tel.+37034334120
  mob. tel.+37066521834
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGintas BaliulisLiubavo seniūnijos seniūnas
  tel.+37034342722
  mob. tel.+37065218346
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISMarija VirbickienėSangrūdos seniūnijos raštvedė
  tel.+37034364242
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilija RemeikienėSangrūdos seniūnijos seniūnė
  tel.+37034364240
  mob. tel.+37069968438
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISOna SavickienėAkmenynų seniūnijos seniūnė raštvedė
  tel.+37034399354
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJūratė BruzbartienėLiubavo seniūnijos raštvedė
  tel.+37034342746
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasLaisvės g. 2, LT-69214, Kalvarija
  Adresas internetehttp://www.kalvarija.lt
  Darbo laikasPirmadienis - ketvirtadienis: nuo 8.00 - 17.00 val.; Penktadienis: 8.00 - 15.45 val.;
  Įmonės kodas188751268
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarija, Laisvės g. 2, LT-69214
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Kalvarijos mieste vieną parą
  Paslaugos suteikimo kaina:1.5 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Kalvarijos mieste vieną savaitę
  Paslaugos suteikimo kaina:4.3 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Kalvarijos mieste vieną mėnesį
  Paslaugos suteikimo kaina:14.4 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:kitose seniūnijose vieną parą
  Paslaugos suteikimo kaina:0.9 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:kitose seniūnijose vieną savaitę
  Paslaugos suteikimo kaina:2.3 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:kitose seniūnijose vieną mėnesį
  Paslaugos suteikimo kaina:7.2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos