Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Leidimo išdavimas;

Leidimo galiojimo panaikinimas.

Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami Seniūnijos seniūno arba jo įgalioto asmens išduotą leidimą.

Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas), prašymą turi pateikti prieš tris dienas iki dienos, kurią nori prekiauti. 

Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje pasirašo kaimiškųjų seniūnijų seniūnai.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Leidimo išdavimas;

Leidimo galiojimo panaikinimas.

Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami Seniūnijos seniūno arba jo įgalioto asmens išduotą leidimą.

Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas), prašymą turi pateikti prieš tris dienas iki dienos, kurią nori prekiauti. 

Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje pasirašo kaimiškųjų seniūnijų seniūnai.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia elektroninio ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų informacinę sistemą (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su priedais (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Prašymas užregistruojamas automatiškai ir nukreipiamas paslaugos teikėjui.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti ar atmesti prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui išduodamas leidimas arba parengiamas raštas, kuriame nurodoma, kodėl toks leidimas nebus išduotas ir pateikiamas per E. siuntų pristatymo sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašyme turi būti nurodyta:
 2. juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens pavardė, vardas;
 3. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopija ar verslo liudijimo kopija;
 4. juridinio asmens buveinės ar asmens gyvenamosios vietos adresas ir telefono numeris;
 5. vieta, kurioje norima prekiauti ar teikti pastabas;
 6. parduodamos prekės ar paslaugos;
 7. prekybos ar paslaugų teikimo būdas;
 8. prekybos ar paslaugų teikimo data ir terminas. Kartu su prašymu asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo, galiojančio verslo liudijimo kopiją, patvirtintą asmens parašu, įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAušra Verbliugevičienė Vilainių seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034768310
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVaida Vaitelienė Dotnuvos seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034739300
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGreta ŠkulteckytėSurviliškio seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034741123
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAudronė Medekšienė Kėdainių miesto seniūnijos sekretorė
  tel.+37034767287
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAistė UrbunienėKrakių seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034738193
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGražina MaršalkienėTruskavos seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034741359
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIrena Gudžiūnienė Pernaravos seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034752228
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLaimutė LukoševičienėPelėdnagių seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034767601
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJolanta GaučienėJosvainių seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034773223
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVitalija LukočienėGudžiūnų seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034745433
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGražina Barkauskienė Šėtos seniūnijos Vyr. specialistė
  tel.+37034735361
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasJ.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
  Adresas internetehttp://www.kedainiai.lt
  Darbo laikas8.00 – 17.00 val.
  Įmonės kodas188768545
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:iš transporto priemonių – 29 Eur mėnesiui
  Paslaugos suteikimo kaina:29 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:vienkartinė rinkliava pasistatyti kilnojamąjį kioską leistinose vietose – 159 Eur. Asmenys, turintys kilojamąjį kioską Kėdainių mieste, kiekvienais metais moka 29 Eur vietinę rinkliavą
  Paslaugos suteikimo kaina:159 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Kėdainių rajono gyvenvietėse ir kitose viešose vietose numatomos vietinės rinkliavos: 12 Eur. 1 mėn
  Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos