Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija. Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Klaipėdos rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijos kurioje buvo išimtas leidimas teritorijoje.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas. Leidimą išduoda Klaipėdos rajono seniūnijos seniūnai (pagal prekybos ar paslaugos teikimo vietą) laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava (parai, mėnesiui, metams ar renginio trukmei). Leidimą prekiauti vaisiais, gėlėmis, daržovėmis, naudotais daiktais keliose arba visose Klaipėdos rajono seniūnijose, išskyrus Gargždų seniūniją, taip pat iš automobilio-parduotuvės, keliuose arba visuose Klaipėdos rajono kaimuose išduoda Savivaldybės

administracijos direktorius. Leidimas išduodamas ne trumpesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (toliau – LIS).

B. Leidimo papildymas.Leidimas pildomas, jeigu prekiautojas ar paslaugų teikėjas pateikia prašymą dėl Leidimo papildymo (leidime papildant informaciją apie prekybos ar paslaugų teikimo vietą, prekiautojų ar paslaugų teikėjų informaciją).

C. Leidimo patikslinimas.Leidimas patikslinamas, jeigu prekiautojas ar paslaugų teikėjas pateikia prašymą dėl Leidimo patikslinimo (leidime patikslinant neteisingai įrašytą informaciją).

D. Leidimo galiojimo panaikinimas. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1. prekiautojas ar paslaugų teikėjas pateikia prašymą dėl Leidimo galiojimo panaikinimo;

2. paaiškėja, jog asmuo Leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

3. du kartus per kalendorinius metus buvo nustatyta, kad prekiautojas ar paslaugos teikėjas faktiškai užėmė daugiau prekybos ar paslaugos teikimo ploto negu jam leista, nesilaikė Leidime nustatyto asortimento, nustatytos prekybos (paslaugų teikimo) vietos;

4. leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus).

Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per e. pristatymas informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos). Pareiškėjas norintis gaudi leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas daugiau nei vienoje seniūnijoje nustatytose viešosiose vietose prašymą turi teikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai.

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu.

Dėmesio! Elektroniniu b�

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija. Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Klaipėdos rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijos kurioje buvo išimtas leidimas teritorijoje.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas. Leidimą išduoda Klaipėdos rajono seniūnijos seniūnai (pagal prekybos ar paslaugos teikimo vietą) laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava (parai, mėnesiui, metams ar renginio trukmei). Leidimą prekiauti vaisiais, gėlėmis, daržovėmis, naudotais daiktais keliose arba visose Klaipėdos rajono seniūnijose, išskyrus Gargždų seniūniją, taip pat iš automobilio-parduotuvės, keliuose arba visuose Klaipėdos rajono kaimuose išduoda Savivaldybės

administracijos direktorius. Leidimas išduodamas ne trumpesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (toliau – LIS).

B. Leidimo papildymas.Leidimas pildomas, jeigu prekiautojas ar paslaugų teikėjas pateikia prašymą dėl Leidimo papildymo (leidime papildant informaciją apie prekybos ar paslaugų teikimo vietą, prekiautojų ar paslaugų teikėjų informaciją).

C. Leidimo patikslinimas.Leidimas patikslinamas, jeigu prekiautojas ar paslaugų teikėjas pateikia prašymą dėl Leidimo patikslinimo (leidime patikslinant neteisingai įrašytą informaciją).

D. Leidimo galiojimo panaikinimas. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1. prekiautojas ar paslaugų teikėjas pateikia prašymą dėl Leidimo galiojimo panaikinimo;

2. paaiškėja, jog asmuo Leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;

3. du kartus per kalendorinius metus buvo nustatyta, kad prekiautojas ar paslaugos teikėjas faktiškai užėmė daugiau prekybos ar paslaugos teikimo ploto negu jam leista, nesilaikė Leidime nustatyto asortimento, nustatytos prekybos (paslaugų teikimo) vietos;

4. leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus).

Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per e. pristatymas informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos). Pareiškėjas norintis gaudi leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas daugiau nei vienoje seniūnijoje nustatytose viešosiose vietose prašymą turi teikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai.

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Atvejai: A. Leidimo išdavimas. Asmuo turi pateikti:
 2. Prašymą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. Dokumentą, liudijantį, kad jam (arba įmonei) suteikta teisė verstis tam tikros rūšies prekių pardavimu.
 5. Lengvatą patvirtinančio dokumento kopiją (jei priklauso lengvata).
 6. Pageidaujantys prekiauti ar teikti paslaugas savo įsirengtame kioske ar paviljone – rašytinį pritarimą statyti laikiną statinį, kuris išduodamas atsižvelgiant į Statybos įstatymo reikalavimus.
 7. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją.
 8. Kiti dokumentai (ūkininko pažymėjimas ir kt., prekių įsigijimo dokumentai) B. Leidimo papildymas; C. Leidimo patikslinimas; D. Leidimo galiojimo panaikinimas Asmuo turi pateikti:
 9. Motyvuotą prašymą, kuriame būtina nurodyti išduoto leidimo išdavimo datą, leidimo numerį.
 10. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos. Teikiant prašymą elektroniniu būdu oficialiu seniūnijos ar savivaldybės elektroninio pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Prekiaudami ar teikdami paslaugas švenčių, masinių renginių metu, prekiautojai privalo turėti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas to renginio ar tos šventės metu.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISOlga SimonaitytėPriekulės seniūnijos sekretorė
  tel.+37046454262
  mob. tel.+37065957892
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAntanina BalsienėDovilų seniūnijos sekretorė
  tel.+37046444191
  mob. tel.+37065905131
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDovilė Vaitkuvienė Dauparų-Kvietinių seniūnijos sekretorė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068239887
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlina GrabienėGargždų seniūnijos sekretorė
  tel.+37046466222
  mob. tel.+37037062082
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVida ŽelvienėVėžaičių seniūnijos sekretorė
  tel.+37046458201
  mob. tel.+37060467928
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJuzefa BružienėJudrėnų seniūnijos seniūno padėjėja
  tel.+37046442985
  mob. tel.+37067761384
  [email protected]
  NENURODYTA-PASIS Rasa Šneiderienė Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus patarėja
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37062072338
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISInesa MontvydienėEndriejavo seniūnijos sekretorė
  tel.+37046445177
  mob. tel.+37065906186
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVida RonkienėAgluonėnų seniūnijos sekretorė
  tel.+37046442334
  mob. tel.+37065830943
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBirutė Gedrimaitė-MiliuvienėKretingalės seniūnijos sekretorė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37065638133
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISInna CharunovaSendvario seniūnijos sekretorė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37065837913
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVida AndrijauskienėVeiviržėnų seniūnijos specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37065505393
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasKlaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai
  Adresas internetehttp://www.klaipedos-r.lt
  Įmonės kodas188773688
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos kaina nurodyta pridedamame kainoraštyje
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos