Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos organizavimo viešosiose vietose reikalavimus Kupiškio rajono savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomoje teritorijoje. Šių Taisyklių privalo laikytis visi įstatymu nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat fiziniai asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti be verslo liudijimo, prekiaujantys laikinuosiuose statiniuose ir prie prekybos įrenginių Savivaldybės viešosiose vietose.

Viešoji vieta – Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių. Viešąsias vietas, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, nurodo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas, o seniūnijose – seniūnai.

Vietinė rinkliava netaikoma asmenims, prekiaujantiems nuomojamose ir privačiose valdose (kai mokamas žemės mokestis arba žemės nuomos mokestis), taip pat Kupiškio rajono savivaldybės įstaigoms, kurių steigėjas (savininkas) Kupiškio rajono savivaldybė.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Teisės skyrių ar atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos, Teisės skyriaus elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas arba raštas su atsisakymu išduoti leidimą išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrių ar seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos organizavimo viešosiose vietose reikalavimus Kupiškio rajono savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomoje teritorijoje. Šių Taisyklių privalo laikytis visi įstatymu nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat fiziniai asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti be verslo liudijimo, prekiaujantys laikinuosiuose statiniuose ir prie prekybos įrenginių Savivaldybės viešosiose vietose.

Viešoji vieta – Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių. Viešąsias vietas, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, nurodo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas, o seniūnijose – seniūnai.

Vietinė rinkliava netaikoma asmenims, prekiaujantiems nuomojamose ir privačiose valdose (kai mokamas žemės mokestis arba žemės nuomos mokestis), taip pat Kupiškio rajono savivaldybės įstaigoms, kurių steigėjas (savininkas) Kupiškio rajono savivaldybė.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Teisės skyrių ar atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos, Teisės skyriaus elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas arba raštas su atsisakymu išduoti leidimą išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrių ar seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo visais atvejais prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir prideda reikalingų dokumentų skaitmenines kopijas.
 2. Paslaugos vykdytojas patikrina dokumentus ir priima sprendimą įvykdyti paslaugą arba informuoja paslaugos gavėją dėl papildomų dokumentų pateikimo.
 3. Jei papildomų dokumentų pateikti nereikia, paslaugos gavėjas informuojamas dėl nustatyto dydžio rinkliavos sumokėjimo.
 4. Paslaugos gavėjas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt sumoka nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui parengtas atsakymas pateikiamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, paprastu paštu, el. paštu ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą
 2. fiziniam asmeniui – asmens tapatybės dokumentą;
 3. juridiniam asmeniui – įmonės įregistravimo pažymėjimą;
 4. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 5. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas).
 6. Tautodailininkai turi pateikti tautodailininko pažymėjimą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISJovita BakanaitėTeisės skyriaus vedėja
  tel.+37045935183
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISOskana TotorienėTeisės skyriaus vyresn. specialistė
  tel.+37045935506
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
  Adresas internetehttp://www.kupiskis.lt
  Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
  Įmonės kodas188774975
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kupiškio rajono sav., Kupiškis, Vytauto g. 2, LT-40115
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Kupiškio mieste iš automobilių ir automobilių priekabų: 70 Eur mėnesiui; 10 Eur vienai dienai
  Paslaugos suteikimo kaina:70 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų
  Veiksmas:Kupiškio mieste kioskuose, paviljonuose, nuo prekystalių ir iš vežimėlių: 30 Eur mėnesiui; 5 Eur vienai dienai
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų
  Veiksmas:prie Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnio su gyvenviete dienai / už kiekvieną kitą dieną: prekybos vieta iki 3 kv. m – 7/4 Eur; prekybos vieta iki 6 kv. m – 17/8 Eur; prekybos vieta iki 12 kv. m – 25/13 Eur; prekybos vieta daugiau kaip 12 kv. m
  Paslaugos suteikimo kaina:50 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų
  Veiksmas:rekreacinėje teritorijoje Marių g. 9, Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje dienai / už kiekvieną kitą dieną: prekybos vieta iki 3 kv. m – 10/5 Eur; prekybos vieta iki 6 kv. m – 23/11 Eur; prekybos vieta iki 12 kv. m – 35/17 Eur; prekybo
  Paslaugos suteikimo kaina:70 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų
  Veiksmas:Kupiškio tvenkinio saloje Uošvės Liežuvyje Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje dienai / už kiekvieną kitą dieną: prekybos vieta iki 3 kv. m – 15/8 Eur; prekybos vieta iki 6 kv. m – 30/15 Eur; prekybos vieta iki 12 kv. m – 50/25 Eur;
  Paslaugos suteikimo kaina:100 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų
  Veiksmas:Vėžionių rekreacinėje teritorijoje dienai / už kiekvieną kitą dieną: prekybos vieta iki 3 kv. m – 7/4 Eur; prekybos vieta iki 6 kv. m – 17/8 Eur; prekybos vieta iki daugiau kaip 12 kv. m – 25/13 Eur; prekybos vieta 12 kv. m – 50/25 Eur
  Paslaugos suteikimo kaina:50 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų
  Veiksmas:Kupiškio tvenkinio Bagdonių saloje Bagdonių kaime, Kupiškio seniūnijoje dienai / už kiekvieną kitą dieną: prekybos vieta iki 3 kv. m – 7/4 Eur; prekybos vieta iki 6 kv. m – 17/8 Eur; prekybos vieta iki 12 kv. m – 25/13 Eur; prekybos vieta d
  Paslaugos suteikimo kaina:50 EUR
  Trukmė:0 darbo dienų