Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Asmuo) nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – Leidimas). Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Neringos savivaldybės teritorijos nustatytose viešosiose vietose iš laikinųjų įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų.

Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Neringos savivaldybės viešųjų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašą (toliau – Prekybos vietų sąrašas).

Leidimas išduodamas laikotarpiui nurodytam Prekybos vietų sąraše (nuo 3 iki 5 metų).

Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto registracijos dokumentą ir kt.

Prekybos vietų sąraše nurodytos viešosios prekybos ar paslaugų teikimo vietos yra suteikiamos konkurso tvarka. Šiuo atveju Leidimas vykdyti prekybos (paslaugų teikimo) veiklą laimėtoje vietoje išduodamas konkursą laimėjusiam asmeniui.

Už Leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava.

Apie priimtą sprendimą (leidimo išdavimas arba atsisakymas išduoti leidimą) informuojama asmens prašyme nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti faksu arba elektroniniu paštu.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą ir asmeniui prašyme nurodytu el. paštu. Paslaugos suteikimo trukmė 5 d. d. nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo, norintis gauti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas turi pateikti:
 2. nustatytos formos prašymą,
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kai Leidimas išduodamas fiziniam asmeniui;
 4. vykdant prekybą (paslaugų teikimą) nuo laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių, kioskų, nesudėtingų, laikinų statinių, prekybai pritaikytų dviračių, priekabų, automobilių, žaidimų, mažųjų atrakcionų – Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus suderintą projektą (toliau – Projektas), kuris derinamas vadovaujantis Laikinų įrenginių derinimo tvarkos aprašu;
 5. vykdantys vandens pramogų inventoriaus nuomos paslaugų veiklą, pateikia laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodoma, kad vandens pramogų inventorius yra tinkamas saugiai naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai bei įsipareigojimas supažindinti paslaugos naudotojus su bendrais, nesavaeigių plaukiojimo priemonių judėjimo tvarkos principais vandens kelyje bei saugumu prieš pradedant naudotis vandens dviračių pramoga;
 6. vietinės rinkliavos, pasiūlytos Konkurse, už leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Neringos savivaldybės viešųjų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašą. Leidimas išduodamas 3 ir 5 metams, kiekvienais metais iki leidimo galiojimo pabaigos asmuo turi iki kovo 1 d. sumokėti vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą, nesumokėjus rinkliavos leidimas panaikinamas.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMedūnė Marija ŠveikauskienėStrateginio planavimo, investicijų ir turizmo skyriaus vyr. specialistė
  tel.869817196
  mob. tel.+37069817196
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilma KavaliovaStrateginio planavimo, investicijų ir turizmo skyriaus vedėja
  tel.846951259
  mob. tel.+37067731521
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasTaikos g. 2, LT-93121, Neringa
  Adresas internetehttp://www.neringa.lt
  Įmonės kodas188754378
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Neringos sav., Neringa, Taikos g. 2, LT-93123
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:VIETOS PREKIAUTI MAISTO PREKĖMIS (IŠSKYRUS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS) NUO (IŠ) LAIKINŲ STATINIŲ, KIOSKŲ, PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ, PREKYBAI PRITAIKYTŲ PRIEKABŲ
  Paslaugos suteikimo kaina:900 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:VIETOS PREKIAUTI VAISIAIS, DARŽOVĖMIS, UOGOMIS, GĖLĖMIS NUO (IŠ) LAIKINŲ ĮRENGINIŲ
  Paslaugos suteikimo kaina:300 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:VIETOS PREKIAUTI MAISTO PREKĖMIS NUO (IŠ) PREKYBAI PRITAIKYTŲ DVIRAČIŲ
  Paslaugos suteikimo kaina:300 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:VIETOS PREKIAUTI MAISTO PREKĖMIS NUO (IŠ) LAIKINŲ ĮRENGINIŲ
  Paslaugos suteikimo kaina:200 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:POILSIO IR SPORTO REIKMENŲ IR ĮRANGOS NUOMOS VIETOS
  Paslaugos suteikimo kaina:900 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:MOPEDŲ NUOMOS VIETOS
  Paslaugos suteikimo kaina:500 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:VANDENS PRAMOGŲ INVENTORIAUS NUOMOS VIETOS
  Paslaugos suteikimo kaina:300 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:APŽVALGOS ŽIŪRONŲ NUOMOS VIETOS
  Paslaugos suteikimo kaina:500 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:VIETOS PREKIAUTI TAUTODAILĖS DIRBINIAIS, SUVENYRAIS IR KT. PREKĖMIS (IŠSKYRUS GINTARO DIRBINIAIS) NUO (IŠ) LAIKINŲ STATINIŲ AR ĮRENGINIŲ
  Paslaugos suteikimo kaina:500 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:PREKYBOS PAVEIKSLAIS IR PIEŠIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS
  Paslaugos suteikimo kaina:300 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:SAVITARNOS SIUNTŲ TERMINALŲ PASLAUGOS TEIKIMO VIETOS
  Paslaugos suteikimo kaina:2000 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:KELEIVIŲ VEŽIMO MAŽAISIAIS TRAUKINUKAIS PASLAUGOS TEIKIMO VIETA (SUSTOJIMO VIETA)
  Paslaugos suteikimo kaina:600 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:SPORTO AIKŠTELIŲ VIETA TEIKTI MAŽOJO GOLFO IR KITŲ ŽAIDIMŲ PASLAUGAS, SPORTO IR LAISVALAIKIO INVENTORIAUS NUOMOS VIETA, PREKYBOS MAISTO PRODUKTAIS (IŠSKYRUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS) NUO (IŠ) LAIKINŲJŲ STATINIŲ AR ĮRENGINIŲ VIETA
  Paslaugos suteikimo kaina:1500 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:VIETOS TEIKTI GULTŲ, BALDAKIMŲ IR SKĖČIŲ NUOMOS PASLAUGAS
  Paslaugos suteikimo kaina:1000 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų