Apdorojama...
2023-03-24 08:00Informuojame, kad šiuo metu vykdoma atnaujinto Elektroninių valdžios vartų portalo bandomoji eksploatacija, todėl galimi laikini www.epaslaugos.lt portalo veikimo sutrikimai. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti pateikus užklausą puslapio apačioje dešinėje pusėje paspaudus "?" simbolį“.
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė:5 Darbo dienos (Vietinės rinkliavos dydžiai: 1. už Leidimo išdavimą Pakruojo mieste ir kitose savivaldybės viešose vietose (vieną vietą): 1.1. viena para – 2 Eur; 1.2. vienas mėnuo – 15 Eur; 1.3. vieni metai – 55 Eur. 2. už prekybą kultūrinių, sporto ir kitų masinių nekomercinių renginių metu (lauke): 2.1. Pakruojo mieste: 2.1.1. prekyba knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniai, žaislais, ledais – 4 Eur viena para; 2.1.2. prekyba kitomis prekėmis – 9 Eur viena para; 2.2. kitose seniūnijose: 2.2.1. prekyba knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniai, žaislais, ledais – 1,5 Eur viena para; 2.2.2. prekyba kitomis prekėmis – 4,5 Eur viena para. 3. už prekybą kioskuose, laikinuose statiniuose, paviljonuose (išskyrus kioskus, kurie žemės sklypus laimėjo aukciono tvarka): 3.1. fiziniams asmenims – 6 Eur 1 mėnuo; 3.2. juridiniams asmenims – 9 Eur 1 mėnuo. 4. už leidimą teikti laisvalaikio bei pramogų paslaugas: 4.1. Pakruojo mieste – 30 Eur viena diena; 4.2. kitose seniūnijose – 15 Eur viena diena. Nustatyti mėnesio Vietinės rinkliavos dydžiai taikomi išduodant leidimą už visą kalendorinį mėnesį (nuo 1 iki paskutinės mėnesio dienos). Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.)

Kaina:3 EUR (Vietinės rinkliavos dydžiai: 1. už Leidimo išdavimą Pakruojo mieste ir kitose savivaldybės viešose vietose (vieną vietą): 1.1. viena para – 2 Eur; 1.2. vienas mėnuo – 15 Eur; 1.3. vieni metai – 55 Eur. 2. už prekybą kultūrinių, sporto ir kitų masinių nekomercinių renginių metu (lauke): 2.1. Pakruojo mieste: 2.1.1. prekyba knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniai, žaislais, ledais – 4 Eur viena para; 2.1.2. prekyba kitomis prekėmis – 9 Eur viena para; 2.2. kitose seniūnijose: 2.2.1. prekyba knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniai, žaislais, ledais – 1,5 Eur viena para; 2.2.2. prekyba kitomis prekėmis – 4,5 Eur viena para. 3. už prekybą kioskuose, laikinuose statiniuose, paviljonuose (išskyrus kioskus, kurie žemės sklypus laimėjo aukciono tvarka): 3.1. fiziniams asmenims – 6 Eur 1 mėnuo; 3.2. juridiniams asmenims – 9 Eur 1 mėnuo. 4. už leidimą teikti laisvalaikio bei pramogų paslaugas: 4.1. Pakruojo mieste – 30 Eur viena diena; 4.2. kitose seniūnijose – 15 Eur viena diena. Nustatyti mėnesio Vietinės rinkliavos dydžiai taikomi išduodant leidimą už visą kalendorinį mėnesį (nuo 1 iki paskutinės mėnesio dienos). Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.)

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose

Paslauga yra galutinė

1. Prašymas išduoti leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Pakruojo rajono savivaldybės viešojoje vietoje (toliau – prašymas) pateikiamas seniūnijos, kurios teritorijoje bus prekiaujama ar teikiamos paslaugos, seniūnui naudojantis elektroninių viešųjų paslaugų portalu www.epaslaugos.lt.
2. Prašymas užregistruojamas ir nukreipiamas paslaugos teikėjui.
3. Paslugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir per 5 darbo dienas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl leidimo išdavimo ar prašymo atmetimo. Apie atsisakymą išduoti leidimą raštu pareiškėjas informuojamas per 3 darbo dienas.
4. Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/asr
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T-269 „Dėl Prekybos ir (ar) paslaugų teikimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f4d7cfe22ac911ec99bbc1b08701c7f8/asr?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=97f41c57-905f-4211-9b21-37568a193c4d
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-45 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ff93372fdf911e6ae41f2dbc54c44ce/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Valda Navickienė
Linkuvos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. 842164235
mob. +37067482344
[email protected]
 
Rasa Petravičienė
Rozalimo seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042143268
[email protected]
 
 
Darijus Malinauskas
Guostagalio seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37042148130
[email protected]
 
 
Violeta Pažemeckienė
Klovainių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. 842144417
mob. +37061473443
[email protected]
 
Daiva Ožalaitė
Žeimelio seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042145092
[email protected]
 
 
Virginija Karbauskienė
Pašvitinio seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042149660
[email protected]
 
 
Iveta Ovsiukienė
Lygumų seniūnijos seniūnė
tel. +37042143686
[email protected]
 
 
Edita Adomaitienė
Pakruojo seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. 842152494
mob. +37061855946
[email protected]
 
Bendra informacija:
Adresas Kęstučio g. 4, LT- 83152, Pakruojis
Adresas internetewww.pakruojis.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas288733050
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Pakruojis, Kęstučio g. 4, LT-83152
Interneto svetainė:
Tel. +370 4 21 69090
Faks. +370 4 21 69090
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina:3 EUR
Trukmė:5 Darbo dienos
Komentaras:Vietinės rinkliavos dydžiai: 1. už Leidimo išdavimą Pakruojo mieste ir kitose savivaldybės viešose vietose (vieną vietą): 1.1. viena para – 2 Eur; 1.2. vienas mėnuo – 15 Eur; 1.3. vieni metai – 55 Eur. 2. už prekybą kultūrinių, sporto ir kitų masinių nekomercinių renginių metu (lauke): 2.1. Pakruojo mieste: 2.1.1. prekyba knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniai, žaislais, ledais – 4 Eur viena para; 2.1.2. prekyba kitomis prekėmis – 9 Eur viena para; 2.2. kitose seniūnijose: 2.2.1. prekyba knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniai, žaislais, ledais – 1,5 Eur viena para; 2.2.2. prekyba kitomis prekėmis – 4,5 Eur viena para. 3. už prekybą kioskuose, laikinuose statiniuose, paviljonuose (išskyrus kioskus, kurie žemės sklypus laimėjo aukciono tvarka): 3.1. fiziniams asmenims – 6 Eur 1 mėnuo; 3.2. juridiniams asmenims – 9 Eur 1 mėnuo. 4. už leidimą teikti laisvalaikio bei pramogų paslaugas: 4.1. Pakruojo mieste – 30 Eur viena diena; 4.2. kitose seniūnijose – 15 Eur viena diena. Nustatyti mėnesio Vietinės rinkliavos dydžiai taikomi išduodant leidimą už visą kalendorinį mėnesį (nuo 1 iki paskutinės mėnesio dienos). Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt