Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti, savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Prienų rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintus nuostatus.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas

B. Leidimo dublikato išdavimas

Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytose vietose. Leidimas galioja Prienų rajono savivaldybės X seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per E. pristatymo informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti, savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Prienų rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintus nuostatus.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas

B. Leidimo dublikato išdavimas

Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytose vietose. Leidimas galioja Prienų rajono savivaldybės X seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per E. pristatymo informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu); Leidimo dublikatui išduoti pateikiamas laisvos formos prašymas.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Atvejai: A. Leidimo išdavimas. Asmuo turi pateikti:
 2. Nustatytos formos prašymą.
 3. Atitinkamą dokumentą, suteikiantį teisę prekiauti (teikti paslaugas), arba jo kopiją.
 4. Lengvatą patvirtinančio dokumento kopiją (jei priklauso lengvata).
 5. Vietinės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. (rekomenduojame rinkliavą sumokėti po to, kai paslaugos vykdytojas informuos, kokio dydžio rinkliavą reikia sumokėti). Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos. B. Leidimo dublikato išdavimas. Asmuo turi pateikti:
 6. Motyvuotą prašymą, kuriame būtina nurodyti išduoto leidimo išdavimo datą, Nr.
 7. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos. Teikiant prašymą elektroniniu būdu oficialiu seniūnijos elektroninio pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISNeringa PikčilingienėŠilavoto seniūnijos seniūnė
  tel.+37031941331
  mob. tel.+37086169230
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISNijolė IvanovienėStakliškių seniūnijos seniūnė
  tel.+37031945592
  mob. tel.+37086169231
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVaclovas RamanauskasVeiverių seniūnijos seniūnas
  tel.+37031968110
  mob. tel.+37086169231
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAntanas KeturakisPakuonio seniūnijos seniūnas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37086169230
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISTomas SkrupskasIšlaužo seniūnijos seniūnas
  tel.+37031948572
  mob. tel.+37086169230
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlgis BartusevičiusJiezno seniūnijos seniūnas
  tel.+37031957230
  mob. tel.+37086167481
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlgis AliukevičiusNaujosios Ūtos seniūnijos seniūnas
  tel.+37031941714
  mob. tel.+37086169230
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJanina ArmonienėPrienų seniūnijos seniūnė
  tel.+37031961108
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSigita RažanskienėBalbieriškio seniūnijos seniūnė
  tel.+37031959130
  mob. tel.+37086169231
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Prienų rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienai, Laisvės a. 12, LT-59126
  Interneto svetainė:
  Tel.:+3703196114
  Veiksmas:Žiūrėti kainoraštį
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų