Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Rietavo savivaldybės viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Rietavo savivaldybės viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – asmuo) nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – Leidimas). Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Rietavo savivaldybės teritorijos viešosiose vietose iš laikinųjų įrenginių (įskaitant ir pramoginius įrenginius), kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionarių viešojo maitinimo vietų. Viešoji vieta – Rietavo savivaldybės teritorijoje esanti ir Rietavo savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinėse.

Už Leidimo išdavimą mokama Rietavo savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų) teikimo vietai. Vietinė rinkliava sumokama už visą leidimo galiojimo laikotarpį. Leidimas išduodamas pageidaujamam laikotarpiui, priklausomai nuo pateiktų dokumentų galiojimo termino, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos.

Prašymas užpildytas pagal nustatytą formą gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, el. paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paslaugos gavėjui Leidimas arba atsisakymas išduoti Leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę ar seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, el. paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas pateikti prašymą gali tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais (seniūnijos (pagal asmens gyvenamąją vietą) oficialiu ar paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Prašymas užregistruojamas automatiškai ir nukreipiamas paslaugos teikėjui.
 2. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti ar atmesti prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo (trūkstamų dokumentų pateikimo).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui Leidimas arba atsisakymas išduoti Leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę ar seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, el. paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas arba dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantis dokumentas (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu), kai asmuo pageidauja prekiauti savo išauginta žemės ūkio produkcija.
 2. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas.
 3. Tautinio paveldo produkto sertifikatas.
 4. Kulinarinio paveldo fondo sertifikatas.
 5. Meno kūrėjo pažymėjimas.
 6. Tradicinio amatininko sertifikatas.
 7. Asmens prašymas.
 8. Individualios veiklos vykdymo pažyma.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
 1. Informacija apie juridinio asmens statusą.
 2. Informaciją apie išduotą verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Paslauga galutinė

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rietavo seniūnijaRičardas AstrauskasRietavo seniūnijos seniūnas
tel.+37044868256
[email protected]
Medingėnų seniūnijaRima Kalnikaitė Medingėnų seniūnijos specialistė
tel.+37044841711
[email protected]
Tverų seniūnijaAntanas Zalepūgas Tverų seniūnijos seniūnas
tel.+37044841174
[email protected]
Daugėdų seniūnijaAsta Globienė Daugėdų seniūnijos seniūnė
tel.+37044845887
[email protected]
Rietavo miesto seniūnijaPetras Lengvenis Rietavo miesto seniūnas
tel.+37044873221
[email protected]
Rietavo seniūnijaEdita RepšienėRietavo seniūnijos specialistė
tel.+37044868256
[email protected]
Daugėdų seniūnijaJūratė Žlibinienė Daugėdų seniūnijos specialistė
tel.+37044845887
[email protected]
Tverų seniūnijaRasa Mačernienė Sekretorė
tel.+37044841174
[email protected]
Medingėnų seniūnijaTomas SragauskasMedingėnų seniūnijos seniūnas
tel.+37044841711
[email protected]
Rietavo miesto seniūnijaIngrida BudraitienėRietavo miesto seniūnijos specialistė
tel.+37048873221
[email protected]
Bendra informacija:
AdresasLaisvės al. 3, 90316 Rietavas
Adresas internetehttp://www.rietavas.lt/
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavas, Laisvės a. 3, LT-90311
Veiksmas:Rinkliava nustatyta Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:5 darbo dienos