Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išduoda Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurių teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos), suteikiant teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečiame Skuodo rajono savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje vykstančiame renginyje. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Vietinė rinkliava sumokama prieš išduodant leidimą.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartų paslauga (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išduoda Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurių teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos), suteikiant teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečiame Skuodo rajono savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje vykstančiame renginyje. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Vietinė rinkliava sumokama prieš išduodant leidimą.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartų paslauga (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą leidimui gauti.
 2. Dokumentų, patvirtinančių veiklos teisėtumą, kopijas (juridinio asmens registravimo pažymėjimo, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymos);
 3. Norint prekiauti maisto produktais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą arba kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi.
 4. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko ir paviljone, papildomai pateikia šiuos dokumentus: 4.
 5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą kiosko ar paviljono projektą (rašytinį pritarimą), kai statomas naujas kioskas ar paviljonas; 4.
 6. Nuomos sutartį, pasirašytą su kiosko ar paviljono savininku (kai veiklą vykdyti nori ne kiosko ar paviljono savininkas).
 7. Mokėjimo dokumentą su banko žyma, patvirtinantį sumokėtą vietinę rinkliavą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Prekiaudami ar teikdami paslaugas švenčių, masinių renginių metu, prekiautojai privalo turėti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas to renginio ar tos šventės metu, prekiaudami alkoholiniais gėrimais – nustatyta tvarka išduotą vienkartinę licenciją. Leidimo turėtojas negali savo vardu įgalioti kitų asmenų verstis leidime nurodyta veikla (išskyrus verslo liudijime įrašytą fizinį asmenį). Leidimas neišduodamas, jei nėra pateikti visi reikalingi dokumentai ir nėra sumokėta vietinė rinkliava. Leidimas panaikinamas asmeniui raštu pateikus prašymą panaikinti leidimą arba kai leidimo turėtojas pažeidžia prekybos viešosiose vietose taisykles. Taikomos 50 procentų vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos: 1. neįgaliems asmenims ir asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; 2. tautodailininkams, turintiems tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimą, asmenims, turintiems Tautinio paveldo sertifikatą ir prekiaujantiems sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais. Nuo vietinės rinkliavos mokesčio atleidžiami: 1. asociacijos, bendrojo lavinimo ir neformaliojo ugdymo mokiniai, prekiaujantys savo gamybos produkcija; 2. renginio rėmėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), remiantys renginį nuo 100 eurų ir daugiau; 3. asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Skuodo rajone ir prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių tam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose. Įsigyjant leidimą daugiau kaip vienai prekybos ar paslaugos vietai, lengvata taikoma vienai vietai.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAsta BagočienėSkuodo seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044047484
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRita ArtiomenkovienėMosėdžio seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044076213
  mob. tel.+37068644891
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDaiva KontenienėNotėnų seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044059882
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRenata GirdenėAleksandrijos seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044043764
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSigutė PetrauskienėLenkimų seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044056615
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLina BumbulienėŠačių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044046615
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJanina SimonavičienėYlakių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044057221
  mob. tel.+37061854660
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGiedrė BeniušienėBarstyčių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37044053321
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDanutė ValančiauskienėSkuodo miesto seniūnijos vyriausioji
  tel.+37044044939
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
  Adresas internetehttp://www.skuodas.lt
  Darbo laikasDarbo dienomis: nuo 8:45 iki 17:00. Šeštadienyje: nuo 8:45 iki 15:45. Pietų pertrauka: 12:00 iki 13:00.
  Įmonės kodas188751834
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Skuodo rajono sav., Skuodo miesto sen., Skuodas, Vilniaus g. 13, LT-98112
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos