Apdorojama...
2023-03-24 08:00Informuojame, kad šiuo metu vykdoma atnaujinto Elektroninių valdžios vartų portalo bandomoji eksploatacija, todėl galimi laikini www.epaslaugos.lt portalo veikimo sutrikimai. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti pateikus užklausą puslapio apačioje dešinėje pusėje paspaudus "?" simbolį“.
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė:3 Darbo dienos (Tikslią paslaugos suteikimo kainą galima sužinoti pridedamame kainoraštyje. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną atlikti paslaugos, ji atliekama nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos.)

Kaina:Tikslinama

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikla, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. 


Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.


Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šiaulių rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.


Atvejai:


A. Leidimo išdavimas;


B. Leidimo dublikato išdavimas;


C. Leidimo papildymas;


D. Leidimo patikslinimas;


E. Leidimo galiojimo sustabdymas;


F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;


H. Leidimo galiojimo panaikinimas.


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba vykdantys asmenys, kurie yra nurodyti šio aprašo 9 punkte, išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Šiaulių rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per e. pristatymas informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt).


Paslaugos išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, arba specialia USB laikmena ir pan.).

Leidimas išduodamas vienai dienai arba mėnesiui

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Priėmus sprendimą suteikti leidimą, leidimas yra pasirašomas seniūnijos seniūno arba pavaduojančio asmens.
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu.
6. Leidimas išduodamas atvykus į seniūniją.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.193578/asr
Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79911/asr
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.344616/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378469/asr
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. A-342 ,,Dėl Konkrečių prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietų Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose sąrašo patvirtinimo“
http://195.182.89.44/aktai/document/37524
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-306 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“
http://195.182.89.44/aktai/document/43712
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A-793 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A-342 ,,Dėl Konkrečių prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietų Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
http://195.182.89.44/aktai/document/50744
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T-226 ,,Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“
http://195.182.89.44/aktai/document/51184

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Virginija Remeikienė
Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041370633
[email protected]
 
 
Indrė Šklenikienė
Kužių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041375441
[email protected]
 
 
Daiva Glodenienė
Kuršėnų miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041581954
[email protected]
 
 
Dovilė Degutienė
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041596692
[email protected]
 
 
Raimonda Dominauskaitė
Ginkūnų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041507025
[email protected]
 
 
Alma Macijauskienė
Kairių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041374180
[email protected]
 
 
Alma Ruginienė
Gruzdžių seniūnijos specialistė
tel. +37041372235
[email protected]
 
 
Vidmantas Lubys
Raudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37041376615
[email protected]
 
 
Rina Gedminienė
Šakynos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041377636
[email protected]
 
 
Ligita Rimkė
Bubių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37041388684
[email protected]
 
 
Aušra Doveikienė
Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041581440
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
[email protected]
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
LIETUVA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina:Tikslinama
Trukmė:3 Darbo dienos
Komentaras:Tikslią paslaugos suteikimo kainą galima sužinoti pridedamame kainoraštyje. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną atlikti paslaugos, ji atliekama nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos.
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt