Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys gali prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tik turėdami seniūno išduotą leidimą ir sumokėję rinkliavą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus.

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą (įregistravus įmonę arba įsigijus verslo liudijimą) ir norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą kioskuose, paviljonuose, prie prekystalių, vežimėlių ir kitų laikinų prekybos įrengimų, taip pat lauko kavinėse prie esamos maitinimo įmonės stacionaraus pastato.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava mokama prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose už pageidaujamą prekiauti ar teikti paslaugą laikotarpį. Tik sumokėjusiam Vietinę rinkliavą išduodamas leidimas prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose.

Prašymą visais atvejais suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Asmeniui atsakymas gali būti pateikiamas atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu paštu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys gali prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tik turėdami seniūno išduotą leidimą ir sumokėję rinkliavą pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus.

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą (įregistravus įmonę arba įsigijus verslo liudijimą) ir norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą kioskuose, paviljonuose, prie prekystalių, vežimėlių ir kitų laikinų prekybos įrengimų, taip pat lauko kavinėse prie esamos maitinimo įmonės stacionaraus pastato.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava mokama prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose už pageidaujamą prekiauti ar teikti paslaugą laikotarpį. Tik sumokėjusiam Vietinę rinkliavą išduodamas leidimas prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose.

Prašymą visais atvejais suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Asmeniui atsakymas gali būti pateikiamas atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu paštu.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. – prašymas; – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; – asmenys, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį, prekiaujantys savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais; – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus išduotą išrašą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas; - bitininkai, prekiaujantys savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais, – bityno pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre; - prekiaujantieji ekologiškais ir žemės ūkio ir maisto produktais; – prekybos ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka; - prekiaujantieji išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais; – išskirtinės kokybės produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka; - prekiaujantieji tautinio paveldo produktais – tautinio paveldo produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys, produktas yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas); - prekiaujantieji žuvininkystės produktais; – įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją; - prekiautojas ne maisto produktais ir paslaugų teikėjas prekybos ar paslaugų teikimo vietoje privalo pateikti įmonės registravimo dokumento kopiją arba verslo liudijimą (asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas), arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija yra suteikta.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Rinkliava nerenkama renginiuose, kurie organizuojami nuo rugsėjo 30 dienos iki balandžio 30 dienos.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISLoreta BerneckienėKeturvalakių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266023
  mob. tel.+37061605318
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLoreta BieliukienėPilviškių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266035
  mob. tel.+37061605198
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIndrė MačiulskienėVirbalio seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266051
  mob. tel.+37062637438
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAušra KatkevičienėKlausučių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266027
  mob. tel.+37061605214
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAngelė KupstienėGižų seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266015
  mob. tel.+37061605426
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISNijolė KračkienėVilkaviškio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266046
  mob. tel.+37061605157
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLaima RagaišienėVištyčio seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266056
  mob. tel.+37061605295
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAsta AugustaitienėŠeimenos seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266040
  mob. tel.+37061605141
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilma EndriukaitienėPajevonio seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266031
  mob. tel.+37061605135
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISNijolė KarnickienėKybartų seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266061
  mob. tel.+37061605315
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRosita KarpavičienėBartninkų seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266010
  mob. tel.+37062036546
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRita VasiliauskienėGražiškių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37034266019
  mob. tel.+37061605327
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasS. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
  Adresas internetehttp://www.vilkaviskis.lt
  Darbo laikasI-IV–8-17 val., V– 8-15.45 val
  Įmonės kodas188774441
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, LT-70147
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37034260062
  Veiksmas:Žiūrėti kainoraštį https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b434b0b1c911e88f64a5ecc703f89b
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos