Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę prekiauti ar teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatytose Savivaldybės viešosiose vietose

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę prekiauti ar teikti paslaugas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nustatytose Savivaldybės viešosiose vietose

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu) bei reikalingus papildomus dokumentus;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą arba patenkinti paraišką, arba atmeta paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Norint įsigyti leidimą, reikia pateikti:
 2. Nustatytos formos prašymą.
 3. Įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai).
 5. Atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.).
 6. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISDovilė Romaškienė Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistė
  tel.+37038230275
  mob. tel.+37061626846
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVilniaus g. 61, Širvintos, LT 19120
  Adresas internetehttp://www.sirvintos.lt
  Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val
  Įmonės kodas188722373
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintos, Vilniaus g. 61, LT-19120
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37038251590
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:7 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:5 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:35 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:50 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos