Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodama visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose nestacionariose viešojo maitinimo vietose poilsio ir turizmo teritorijose: didžiosios Dailidės ežerėlio prieigose, mažosios Dailidės ežerėlio prieigose, Jaunimo parke, Dainų slėnyje, Miesto sode, Sveikatos take, Rotušės aikštėje, Baltosios rožės tilto aikštelėje.

 Licencija turi būti patikslinta, kai:

- juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi Licencijoje nurodyti duomenys;

- numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi alkoholio gaminiai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai juridinis asmuo pateikia paraišką sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla).

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikinamas, kai juridinis asmuo:

- pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą;

- atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai:

- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;

- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Paslaugos gavėjas paraišką raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas paraiškoje nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00012

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodama visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose nestacionariose viešojo maitinimo vietose poilsio ir turizmo teritorijose: didžiosios Dailidės ežerėlio prieigose, mažosios Dailidės ežerėlio prieigose, Jaunimo parke, Dainų slėnyje, Miesto sode, Sveikatos take, Rotušės aikštėje, Baltosios rožės tilto aikštelėje.

 Licencija turi būti patikslinta, kai:

- juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi Licencijoje nurodyti duomenys;

- numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi alkoholio gaminiai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai juridinis asmuo pateikia paraišką sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla).

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikinamas, kai juridinis asmuo:

- pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą;

- atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai:

- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;

- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Paslaugos gavėjas paraišką raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas paraiškoje nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduota, papildyta, patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu, sustabdytas licencijos galiojimas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas arba parengtas motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo išduoti, papildyti, patikslinti arba panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Asmuo, norėdamas naudotis elektroninėmis paslaugomis, turi turėti galimybę patvirtinti savo tapatybę naudojantis elektroninės atpažinties priemonėmis. Prie informacinių sistemų prisijungiama per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus informacinėse sistemose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt arba pateikia paraišką per e.pristatymas informacinę sistemą.
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą, sumoka rinkliavą pagal jam pateiktą apmokėjimo užduotį.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja gautą paraišką, patikrina pateiktus dokumentus bei kitą paslaugai suteikti būtiną informaciją, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl paslaugai suteikti būtinos informacijos gavimo, esant poreikiui informuoja paslaugos gavėją dėl trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos teikėjas priima sprendimą išduoti licenciją arba jos neišduoti ir parengia licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti. Licencija arba motyvuotas atsisakymas ją išduoti paslaugos gavėjui pateikiamas per Elektroninius valdžios vartus arba el. paštu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Licencijos išdavimas
 2. Paraiška
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 4. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimas į lietuvių kalbą.
 5. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už licencijos išdavimą, kuri gali būti mokama po asmens patikrinimo. Licencijos patikslinimas
 6. Paraiška
 7. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 8. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis. Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas
 9. Paraiška.
 10. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 11. Dokumentai, įrodantys pažeidimų pašalinimą. Licencijos galiojimo panaikinimas
 12. Paraiška
 13. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė. Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS arba elektroninio dokumento nuorašas iš paslaugos teikėjo veikloje naudojamos informacinės sistemos. Duomenys apie licencijas skelbiami https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch Jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo, privalo būti pateikiamas įgaliojimas.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKamilė AlbavičienėVerslo skyriaus specialistė
  tel.+37031555121
  mob. tel.+37062024483
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
  Adresas internete www.alytus.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188706935
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62141
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631555111
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos