Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Savivaldybės administracija išduoda šias sezonines licencijas:

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, pardavimo būdą arba prekybos vietos pavadinimą ar adresą. Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai numerius, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys: buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.

Kai keičiasi licencijos turėtojo rekvizitai (buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas) ir jų duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų atsinaujina automatiškai, taip pat kai teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas licencijos turėtojo atliekamos veiklos nekilnojamojo turto adresas ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos, licencijos turėtojas neturi teikti paraiškos dėl licencijos patikslinimo. Licencijas išduodanti institucija atskiro sprendimo dėl tokio licencijos patikslinimo nepriima.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo. Licencijos galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 9 ir 10 ir 11 dalyse nustatytais atvejais. Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo įgaliotam atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, el. paštu arba per E. pristatymo sistemą. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00012

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Savivaldybės administracija išduoda šias sezonines licencijas:

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, pardavimo būdą arba prekybos vietos pavadinimą ar adresą. Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai numerius, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys: buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.

Kai keičiasi licencijos turėtojo rekvizitai (buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas) ir jų duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų atsinaujina automatiškai, taip pat kai teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas licencijos turėtojo atliekamos veiklos nekilnojamojo turto adresas ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos, licencijos turėtojas neturi teikti paraiškos dėl licencijos patikslinimo. Licencijas išduodanti institucija atskiro sprendimo dėl tokio licencijos patikslinimo nepriima.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo. Licencijos galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 9 ir 10 ir 11 dalyse nustatytais atvejais. Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo įgaliotam atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, el. paštu arba per E. pristatymo sistemą. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota, papildyta, patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu, sustabdytas licencijos galiojimas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas arba parengtas motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo išduoti, papildyti, patikslinti arba panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, elektroniniu paštu;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 3. Esant teigiamam sprendimui, suvedami duomenys į Licencijų informacine sistema (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška pagal pateiktą pavyzdį.
 2. Įgaliojimas, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo.
 3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu
 4. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paraišką pateikusiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas).
 5. Mokėjimo pavedimas su banko žyma arba kvitas, kad sumokėta nustatyto dydžio rinkliava, kopija (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRenata BalčiūnėFinansų skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37044157386
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVilniaus g. 9, Pagėgiai
  Adresas internetehttp://www.pagėgiai.lt
  Darbo laikasI-IV 8.00 - 17.00 val. V 8.00 - 15.45 val.
  Įmonės kodas188746659
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Pagėgiai, Vilniaus g. 9, LT-99288
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:30 darbo dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato papildymas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:15 darbo dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos