Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose ir norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos adresą.

Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 9 ir 10 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00012

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose ir norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos adresą.

Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 9 ir 10 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Išduota, papildyta, patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu, sustabdytas licencijos galiojimas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas arba parengtas motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo išduoti, papildyti, patikslinti arba panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paraiškos pildymas internetu → Pateikimas el. priemonėmis → Dokumentų tikrinimas bei kreipimasis į išorines institucijas dėl informacijos pateikimo ar nėra aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija → Paraiškos tikslinimas/apmokėjimas → Sprendimo priėmimas →Licencijos išdavimas/neišdavimas→ Atsakymo pateikimas
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
   Paslaugos inicijavimo forma
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
   1. Raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, esančią adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) pateikiama informacija ir dokumentai, reikalingi licencijai išduoti:
   2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimo atveju: 1.
   3. Paraiška išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu; 1.
   4. Įgaliojimas, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo; 1.
   5. Dokumentas, patvirtinantis įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre. 1.
   6. Dokumentas, patvirtinantis pastato, kurio patalpose bus vykdoma mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įregistravimo faktą nekilnojamojo turto registre. 1.
   7. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus); 1.
   8. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paraišką pateikusiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas); 1.
   9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija; 1.
   10. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas gali būti pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).
   11. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu patikslinimo atveju: 2.
   12. Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu; 2.
   13. Įgaliojimas, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo; 2.
   14. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis; 2.
   15. Licencijos originalas (pateikiama, jei buvo išduota popierinės formos licencija); 2.
   16. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos patikslinimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas gali būti pateikiamas priėmus sprendimą patikslinti licenciją).
   17. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu papildymo atveju: 3.
   18. Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu; 3.
   19. Įgaliojimas, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo; 3.
   20. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus); 3.
   21. Dokumentai, patvirtinantys papildomus duomenis; 3.
   22. Licencijos originalas (pateikiama, jei buvo išduota popierinės formos licencija); 3.
   23. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos papildymą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas gali būti pateikiamas priėmus sprendimą papildyti licenciją).
   24. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu galiojimo sustabdymo atveju: 4.
   25. Prašymas sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu galiojimą; 4.
   26. Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo; 4.
   27. Licencijos originalas (pateikiama, jei buvo išduota popierinės formos licencija).
   28. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniai gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu galiojimo sustabdymo panaikinimo atveju: 5.
   29. Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu galiojimo sustabdymą; 5.
   30. Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo; 5.
   31. Dokumentai, patvirtinantys nustatytų pažeidimų pašalinimą.
   32. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu galiojimo panaikinimo atveju: 6.
   33. Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu galiojimą; 6.
   34. Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo; 6.
   35. Licencijos originalas (pateikiama, jei buvo išduota popierinės formos licencija). Siekdamas nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija, Paslaugos teikėjas:
   36. Patikrina: 1.
   37. Ar visiškai ir teisingai užpildyta paraiška licencijai išduoti, ir ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar sumokėta valstybinė rinkliava už licencijos išdavimą; 1.
   38. SODROS duomenų bazėje ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui; 1.
   39. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje, ar įmonė turi galiojantį maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, ar įmonei nėra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą; 1.
   40. Ar nėra gauta kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų dėl įmonei nustatytų licencijuojamos veiklos reikalavimų pažeidimų; 1.
   41. Valstybinės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą.
   42. Kreipiasi į VMI, prašydamas pateikti informaciją ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI.
   43. Siunčia paklausimą Informatikos ir ryšių departamentui prie VRM, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, siekiant gauti informaciją ar licencijos prašytojui ir (ar) jų vadovui yra įsiteisėję teismo nuosprendžiai, nutarimai ar sprendimai dėl nuobaudų skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą; falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar nebuvo nustatytas alkoholinių gėrimų laikymas, gabenimas ar pardavimas neturint licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
   44. Siunčia paklausimą Šakių rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, ketina verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, siekiant gauti informaciją, ar pastato, kurio patalpose bus vykdoma mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vieta nepažeidžia Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 str., 3 dalies 1 punkto reikalavimo nuostatos ir, ar pastato vieta nėra karinėse ar sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų atstumu, kuris yra mažesnis negu 40 metrų.
   45. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą išduoti licenciją.
   46. Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja licencijų registravimo žurnale ir elektroninėmis priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui patvirtinimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
   Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

    Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

    NENURODYTA-PASISŠakių rajono savivaldybės administracija
    tel.834560750
    [email protected]
    Bendra informacija:
    Šakių rajono savivaldybės administracija
    Adresas:
    LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
    Interneto svetainė:
    Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
    Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
    Trukmė:30 kalendorinių dienų
    Veiksmas:Licencija papildoma per 15 darbo dienų. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, licencijos papildymo terminas skaičiuojamas nuo papildytų (patikslintų) dokumentų pateikimo dienos.
    Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
    Trukmė:15 darbo dienų
    Veiksmas:Licencija patikslinama per 3 darbo dienas. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, licencijos patikslinimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų (papildytų) dokumentų pateikimo
    Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
    Trukmė:3 darbo dienos
    Veiksmas:Galiojimas sustabdomas per 3 darbo dienas. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų (apie pašalintus paž
    Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
    Trukmė:3 darbo dienos
    Veiksmas:Licencijos galiojimas panaikinamas per 3 darbo dienas
    Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
    Trukmė:3 darbo dienos