Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Biržų rajono savivaldybės administracija išduoda šilumos tiekimo licencijas šilumos tiekėjams, tiekiantiems per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijas pakeičia, sustabdo, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina licencijų galiojimą.

Išduota licencija gali būti kelčiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.

Praradusiam licencijos originalą asmeniui, pateikusiam motyvuotą paaiškinimą, išduodamas licencijos dublikatas su žyma "Dublikatas".

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Biržų rajono savivaldybės administracija išduoda šilumos tiekimo licencijas šilumos tiekėjams, tiekiantiems per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijas pakeičia, sustabdo, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina licencijų galiojimą.

Išduota licencija gali būti kelčiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.

Praradusiam licencijos originalą asmeniui, pateikusiam motyvuotą paaiškinimą, išduodamas licencijos dublikatas su žyma "Dublikatas".

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą , arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Tam, kad užsakytumėte paslaugą turite susikurti E. pristatymo dėžutę. Ji yra būtina paslaugos teikimui, kadangi galutinis paslaugos rezultatas (pvz. leidimas, licencija, pažyma) bus pristatytas į E. pristatymo dėžutę.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Nustatytos formos prašymas (pildomas ir pateikiamas tik surinkus visus reikalingus dokumentus). Prašyme, be kitų duomenų, turi būti nurodyta numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas;
 2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos atitinkančio, steigimo dokumento, kopijos arba išrašas apie įmonę iš Juridinių asmenų registro;
 3. Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 4. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
 6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
 7. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
 8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų leidimų (atestatų) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos. Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISDaina KolomakienėStarteginio planavimo ir turto valdymo skyrius vyriausioji specialistė
  tel.+37045043144
  mob. tel.+37068253930
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto g. 38, LT-41143 Biržai
  Adresas internetewww.birzai.lt
  Darbo laikas8 – 12, 13 – 17 val.
  Įmonės kodas188642660
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Biržų rajono sav., Biržų miesto sen., Biržai, Vytauto g. 38, LT-41143
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370645043133
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų