Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Rokiškio savivaldybės administracija (toliau Administracija) išduoda licencijas verstis šilumos tiekimo veikla, jas pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina, asmenims, verslo subjektams (šilumos tiekėjui), tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. (Šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, licencijas išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba).

Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.

Tikslas – priimti asmenų, verslo subjektų, kurie kreipiasi į Administraciją, prašymą, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui licenciją verstis šilumos tiekimo veikla.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus registruotu paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.). Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, koks nurodytas prašyme.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Rokiškio savivaldybės administracija (toliau Administracija) išduoda licencijas verstis šilumos tiekimo veikla, jas pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina, asmenims, verslo subjektams (šilumos tiekėjui), tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus. (Šilumos tiekėjams, tiekiantiems daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, licencijas išduoda Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba).

Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.

Tikslas – priimti asmenų, verslo subjektų, kurie kreipiasi į Administraciją, prašymą, jį išnagrinėti ir išduoti pareiškėjui licenciją verstis šilumos tiekimo veikla.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus registruotu paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.). Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, koks nurodytas prašyme.

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 3. Jei priimtas sprendimas išduoti licencija, informacija apie licencijos išdavimą pateikiama licencijų sistemoje.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Šilumos tiekimo įmonė, norinti gauti licenciją, savivaldybės administracijos bendrajam skyriui pateikia patvirtintos formos prašymą. Prie prašymo turi būti pridėti:
 2. Įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
 3. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
 5. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
 6. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė).
 7. Mokamasis pavedimas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą, papildymą (pakeitimą), rekvizitų patikslinimą ir dublikatų išdavimą sumokėta patvirtinto dydžio valstybės rinkliava;
 8. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVilma NavikėStatybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37045871438
  mob. tel.+37065822557
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis
  Adresas internete http://www.rokiskis.lt
  Darbo laikas I-III 8.00-17.00, II-IV 8.00-18.00, V 8.00-13.00 (be pietų pertraukos)
  Pietų pertraukos laikas 12.00-12.45 (išskyrus penktadienį).
  Įmonės kodas 188772248
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškis, Sąjūdžio a. 1, LT-42136
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37045871233
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:579 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:43 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Valstybės rinkliava neimama už licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai priklausantys nuo įmonės.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų