Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Asmuo, norintis gauti licenciją verstis šilumos tiekimo veiklą, turi pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nustatytosios formos prašymą (tiesiogiai atvykus adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – el. p. [email protected] arba per „Elektroninius valdžios vartus“ (www.epaslaugos.lt).

Asmuo, norintis pakeisti šilumos tiekimo licenciją, gauti licencijos dublikatą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, turi pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą (tiesiogiai atvykus adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – el. p. [email protected] arba per „Elektroninių valdžios vartus“ (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas asmeniui dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo, pakeitimo, licencijos dublikato išdavimo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo įteikiamas asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – elektroniniu paštu arba per „Elektroninius valdžios vartus“ (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Asmuo, norintis gauti licenciją verstis šilumos tiekimo veiklą, turi pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nustatytosios formos prašymą (tiesiogiai atvykus adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – el. p. [email protected] arba per „Elektroninius valdžios vartus“ (www.epaslaugos.lt).

Asmuo, norintis pakeisti šilumos tiekimo licenciją, gauti licencijos dublikatą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, turi pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą (tiesiogiai atvykus adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – el. p. [email protected] arba per „Elektroninių valdžios vartus“ (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas asmeniui dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo, pakeitimo, licencijos dublikato išdavimo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos galiojimo panaikinimo įteikiamas asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu – elektroniniu paštu arba per „Elektroninius valdžios vartus“ (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti faksu arba elektroniniu paštu.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba faksu, arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas fakso numeris arba elektroninio pašto adresas).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo, norintis gauti šilumos tiekimo licenciją, turi pateikti: 1.
 2. nustatytosios formos prašymą; 1.
 3. numatomą licencijojamos veiklos teritoriją, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas; 1.
 4. prie prašymo turi būti pridėti: 1.3.
 5. asmens - įmonės - įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu arba pateikiama nuoroda į Juridinių asmenų registrą; 1.3.
 6. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas; 1.3.
 7. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas arba pateikiama nuoroda į Licencijų informacinę sistemą; 1.3.
 8. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai arba pateikiama nuoroda į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą - registro Nr.; 1.3.
 9. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė) arba pateikiama nuoroda į juridinio asmens interneto tinklalapį; 1.3.
 10. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti arba pateikiama nuoroda į Licencijų informacinę sistemą, arba prašyme nurodomas atestato numeris ir išdavimo data.
 11. Asmuo, norintis pakeisti šilumos tiekimo licenciją, gauti licencijos dublikatą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą, turi pateikti nustatytosios formos prašymus. Informacija / dokumentai, kuriuos Vilniaus rajono savivaldybės administracija gauna pati:
 12. informacija, ar asmuo, norintis gauti ar pakeisti šilumos tiekimo licencija, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Vilniaus rajono savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Informacija / dokumentai gaunami iš Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos (Ulonų g. 2, Vilnius, www.vmi.lt);
 13. informacija, ar asmuo, norintis gauti ar pakeisti šilumos tiekimo licenciją, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Informacija / dokumentai gaunami iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius, www.sodra.lt).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Kainoraštis: licencijos išdavimas - 376 EUR; licencijos pakeitimas, patikslinimas ar dublikato išdavimas - 20 EUR.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKšyštof ŠvaikovskiVyresnysis specialistas
  tel.+37052730285
  mob. tel.+37068381392
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasRinktinės g. 50, Vilnius
  Adresas internetehttp://www.vrsa.lt
  Darbo laikas8:00-17:00
  Įmonės kodas188708224
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilniaus miesto sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, LT-09318
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Avižieniai, Pavasario g. 5, LT-14185
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Už licencijos išdavimą.
  Paslaugos suteikimo kaina:376 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Už licencijos pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą.
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų