Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) išduoda licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir kontroliuoja licencijuojamą veiklą. Paslauga teikiama asmenims, pateikusiems reikalingus dokumentus ir prašymą išduoti licenciją. Administracija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Prašymas licencijos išdavimui ir kiti reikalingi dokumentai gali būti pateikiami Administracijai tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu, taip pat naudojantis www.epaslaugos.lt portalu. Apie priimtą sprendimą paslaugos gavėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) išduoda licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir kontroliuoja licencijuojamą veiklą. Paslauga teikiama asmenims, pateikusiems reikalingus dokumentus ir prašymą išduoti licenciją. Administracija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Prašymas licencijos išdavimui ir kiti reikalingi dokumentai gali būti pateikiami Administracijai tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu, taip pat naudojantis www.epaslaugos.lt portalu. Apie priimtą sprendimą paslaugos gavėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo gauti (arba pakeisti) šilumos tiekimo licenciją formą ir reikalingus dokumentus (pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, patikrina ar paslaugos gavėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Jeigu reikalavimus atitinka, rengiamas Administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo arba jos pakeitimo projektas. Jeigu dokumentai arba juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra informuojamas apie naujos arba pakeistos licencijos neišdavimo priežastis.
 3. Jei priimtas sprendimas išduoti licenciją, informacija apie licencijos išdavimą pateikiama Licencijų informacinėje sistemoje.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu, jei licencija išduota, pateikiama nuoroda į licencijų sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Pareiškėjas, norintis gauti šilumos tiekimo licenciją, Administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:
 2. prašymą;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu kreipiasi fizinis asmuo, įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
 4. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 5. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
 6. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
 7. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir balansą (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
 8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
 9. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRobertas BartulisŪkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068234319
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVilniaus g. 61, Širvintos, LT 19120
  Adresas internetehttp://www.sirvintos.lt
  Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val
  Įmonės kodas188722373
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Širvintų rajono sav., Širvintų miesto sen., Širvintos, Vilniaus g. 61, LT-19120
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37038251590
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:376 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų