Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos (Kitose teritorijose vieno kvadratinio metro reklamos kaina metams)

Kaina: 8.7 EUR (Kitose teritorijose vieno kvadratinio metro reklamos kaina metams)

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:


1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;


2) iškaboje pateikiama informacija.


Leidimas suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.


A atvejis. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas:


Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį.


Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu paštu, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (LIS) kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali leidimą peržiūrėti.


B atvejis. Pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas:


Paslaugos tikslas yra anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos išorinės vaizdinės reklamos turinio pataisos (vaizdo, teksto, spalvinio sprendimo ir pan.), nekeičiant įrengtos reklamos dydžio, proporcijų bei konstrukcinio sprendimo.


Pranešimą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu paštu, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Patvirtinimą apie suteiktą paslaugą galima atsiimti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu paštu, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).


Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0B0253BB424C
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.303FC0152D04
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.227E5D9EC4AC
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A6EA726F4C3
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/08590c8076fb11e49710918558376243
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. DV-643 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6bdf140d5fb11e8a1baff673bb7216a
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. DV-644 „Dėl Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2046de0d21011e8bea9885f77677ec1

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Joana Grincevičienė
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė
tel. +37045154118
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto Didžiojo a. 1. LT-39143 Pasvalys
Adresas internetehttp://www.pasvalys.lt
Darbo laikaspirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
Įmonės kodas188753657
Adresas Lietuvoje:
Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143
Interneto svetainė:
Tel. (8 451) 54101, faks. (8 451) 54130, el. p.: [email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: 8.7 EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Kitose teritorijose vieno kvadratinio metro reklamos kaina metams
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt