Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: 15.0 EUR; 8.7 EUR; 8.7 EUR; 0.6 EUR; 15.0 EUR

Bendra informacija:

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimą atsiimti galima tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0B0253BB424C
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.303FC0152D04
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.227E5D9EC4AC
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6EA726F4C3
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/08590c8076fb11e49710918558376243
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. DV-679 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Pasvalio rajono savivaldybėje išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.500779
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. DV-603 „Dėl paraiškos ir leidimo įrengti išorinę reklamą formų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.500778

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Joana Grincevičienė
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė
tel. +37045154118
dokumentai@pasvalys.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto Didžiojo a. 1. LT-39143 Pasvalys
Adresas internetehttp://www.pasvalys.lt
Darbo laikaspirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
Įmonės kodas188753657
Adresas Lietuvoje:
Pasvalio r. sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1
Interneto svetainė:
Tel. (8 451) 54101, faks. (8 451) 54130, el. p.: info@pasvalys.lt