Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:

1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;

2) iškaboje pateikiama informacija.

Draudžiama įrengti išorinę reklamą neturint leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio antroje dalyje nurodytus atvejus.

Leidimas suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

Leidimus išduoda, apie galimą leidimų galiojimo panaikinimą įspėja, leidimų galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.

Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

Prašymas išduoti leidimą išorinei reklamai įrengti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00071

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:

1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;

2) iškaboje pateikiama informacija.

Draudžiama įrengti išorinę reklamą neturint leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio antroje dalyje nurodytus atvejus.

Leidimas suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

Leidimus išduoda, apie galimą leidimų galiojimo panaikinimą įspėja, leidimų galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.

Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

Prašymas išduoti leidimą išorinei reklamai įrengti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą, įspėta apie leidimo galiojimo sustabdymą, panaikintas leidimo galiojimas arba atsisakyta išduoti leidimą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą arba patenkinti paraišką, arba atmeta paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas paraiškoje nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą.
 2. Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teisę ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas.
 3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.
 4. Išorinės reklamos įrengimo projektas, suderintas su Savivaldybės Architektūros skyriumi ir kalbos tvarkytoju.
 5. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių - šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.
 6. Vietinės rinkliavos mokėjimo pervedimas, išskyrus atvejus, kai vietinės rinkliavos mokėtojas yra atleidžiamas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAntanas Zalepūgas Tverų seniūnijos seniūnas
  tel.+37044841174
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPetras Lengvenis Rietavo miesto seniūnas
  tel.+37044873221
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAsta Globienė Daugėdų seniūnijos seniūnė
  tel.+37044845887
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISTomas SragauskasMedingėnų seniūnijos seniūnas
  tel.+37044841711
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRičardas AstrauskasRietavo seniūnijos seniūnas
  tel.+37044868256
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasLaisvės al. 3, 90316 Rietavas
  Adresas internetehttp://www.rietavas.lt/
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavas, Laisvės a. 3, LT-90311
  Veiksmas: Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nustatomos šios vietinės rinkliavos: Rietavo mieste – 29 Eur už 1 kv. m. metams; už leidimo įrengti trumpalaikę reklamą išdavimą – 2,9 Eur už vieną dieną; už leidimo įrengti iškabą i
  Paslaugos suteikimo kaina:29 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų