Apdorojama...
2023-09-07 16:50Dėmesio! Sukčiai naudojasi Elektroninių valdžios vartų portalo vardu siųsdami SMS su netikromis internetinėmis nuorodomis. Perspėjame apie bandymus sukčiauti prisidengiant Elektroninių valdžios vartų portalo vardu. Būkite budrūs!
 
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė:20 Darbo dienos (Nuo 0,31 kv. m iki 2,0 kv. m – nemokama); 20 Darbo dienos (1) Didesnė nei 2,0 kv. m (už kiekvieną kv. m) -15 Eur metams; 2) Ilgalaikė išorinė reklama, 1 kv. m. - 15 Eur metams. Komentaras: Už Leidimo įrengti išorinę reklamą Kuršėnų mieste, Savivaldybės teritorijoje prie magistralinių kelių: Šiauliai–Panevėžys (A-9), Šiauliai–Palanga (A-11), Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (A-12) ir prie Šiaulių miesto šiaurinio ir vakarinio aplinkkelių išdavimą rinkliavos tarifas didinamas 50 proc.; Jeigu išorinė reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintus tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus, rinkliavos tarifas mažinamas 50 proc.); 20 Darbo dienos (Trumpalaikė išorinė reklama, 1 kv. m. – 0,6 Eur dienai. Komentaras: Už Leidimo įrengti išorinę reklamą Kuršėnų mieste, Savivaldybės teritorijoje prie magistralinių kelių: Šiauliai–Panevėžys (A-9), Šiauliai–Palanga (A-11), Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (A-12) ir prie Šiaulių miesto šiaurinio ir vakarinio aplinkkelių išdavimą rinkliavos tarifas didinamas 50 proc.; Jeigu išorinė reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintus tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus, rinkliavos tarifas mažinamas 50 proc.); 20 Darbo dienos (Viena transporto priemonė – 200 Eur metams.)

Kaina:0 EUR (Nuo 0,31 kv. m iki 2,0 kv. m – nemokama); 15 EUR (1) Didesnė nei 2,0 kv. m (už kiekvieną kv. m) -15 Eur metams; 2) Ilgalaikė išorinė reklama, 1 kv. m. - 15 Eur metams. Komentaras: Už Leidimo įrengti išorinę reklamą Kuršėnų mieste, Savivaldybės teritorijoje prie magistralinių kelių: Šiauliai–Panevėžys (A-9), Šiauliai–Palanga (A-11), Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (A-12) ir prie Šiaulių miesto šiaurinio ir vakarinio aplinkkelių išdavimą rinkliavos tarifas didinamas 50 proc.; Jeigu išorinė reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintus tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus, rinkliavos tarifas mažinamas 50 proc.); 0.6 EUR (Trumpalaikė išorinė reklama, 1 kv. m. – 0,6 Eur dienai. Komentaras: Už Leidimo įrengti išorinę reklamą Kuršėnų mieste, Savivaldybės teritorijoje prie magistralinių kelių: Šiauliai–Panevėžys (A-9), Šiauliai–Palanga (A-11), Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (A-12) ir prie Šiaulių miesto šiaurinio ir vakarinio aplinkkelių išdavimą rinkliavos tarifas didinamas 50 proc.; Jeigu išorinė reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintus tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus, rinkliavos tarifas mažinamas 50 proc.); 200 EUR (Viena transporto priemonė – 200 Eur metams.)

Apdorojama...

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems Šiaulių rajone įrengti išorinę vaizdinę reklamą. Įrengiant išorinę vaizdinę reklamą norimu adresu, kuriuo yra užregistruoti du ar daugiau statinių / pastatų, projekte būtina aiškiai nurodyti statinio / pastato, ant kurio norima įrengti išorinę vaizdinę reklamą, unikalų numerį. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku ar nurodytu elektroniniu paštu. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą reklamos skleidimo laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas (paslaugos teikimo žingsniai):
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose www.epaslaugos.lt numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Priėmus sprendimą išduoti Leidimą išorinei reklamai įrengti, yra parengiamas Leidimas įrengti išorinę reklamą, kurį pasirašo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt, arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas fakso numeris arba elektroninio pašto adresas).

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106104?jfwid=-m1syik6h3
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454357?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=dc39ce37-4bce-42a5-8bb0-9525d8fb185d
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T- 362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“
http://195.182.89.44/aktai/document/36510
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Irina Vingrienė
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja (paslaugos vadovas)
tel. +37041596649
[email protected]
 
 
Jovita Rūkienė
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (paslaugos vykdytojas)
tel. +37041500016
[email protected]
 
 
Rima Pabijanskienė
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė (paslaugos vykdytojas)
tel. +37041596650
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
[email protected]
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
LIETUVA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:20 Darbo dienos
Komentaras:Nuo 0,31 kv. m iki 2,0 kv. m – nemokama
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
Trukmė:20 Darbo dienos
Komentaras:1) Didesnė nei 2,0 kv. m (už kiekvieną kv. m) -15 Eur metams; 2) Ilgalaikė išorinė reklama, 1 kv. m. - 15 Eur metams. Komentaras: Už Leidimo įrengti išorinę reklamą Kuršėnų mieste, Savivaldybės teritorijoje prie magistralinių kelių: Šiauliai–Panevėžys (A-9), Šiauliai–Palanga (A-11), Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (A-12) ir prie Šiaulių miesto šiaurinio ir vakarinio aplinkkelių išdavimą rinkliavos tarifas didinamas 50 proc.; Jeigu išorinė reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintus tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus, rinkliavos tarifas mažinamas 50 proc.
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina:0.6 EUR
Trukmė:20 Darbo dienos
Komentaras:Trumpalaikė išorinė reklama, 1 kv. m. – 0,6 Eur dienai. Komentaras: Už Leidimo įrengti išorinę reklamą Kuršėnų mieste, Savivaldybės teritorijoje prie magistralinių kelių: Šiauliai–Panevėžys (A-9), Šiauliai–Palanga (A-11), Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (A-12) ir prie Šiaulių miesto šiaurinio ir vakarinio aplinkkelių išdavimą rinkliavos tarifas didinamas 50 proc.; Jeigu išorinė reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintus tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus, rinkliavos tarifas mažinamas 50 proc.
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina:200 EUR
Trukmė:20 Darbo dienos
Komentaras:Viena transporto priemonė – 200 Eur metams.
Mokėjimo būdasMokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt