Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas įrengti išorinę reklamą suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.

A atvejis. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas. Paslauga suteikiama fiziniams ar juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį.

Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali leidimą peržiūrėti.

B atvejis. Pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas. Paslaugos tikslas yra anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos išorinės vaizdinės reklamos turinio pataisos (vaizdo, teksto, spalvinio sprendimo ir pan.), nekeičiant įrengtos reklamos dydžio, proporcijų bei konstrukcinio sprendimo.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu paštu, elektroniniu paštu [email protected] arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.lt ).

Patvirtinimą apie suteiktą paslaugą galima atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu/elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.lt ).

Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir reikalingus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti įrodymus, kad turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitė.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00071

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas įrengti išorinę reklamą suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.

A atvejis. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas. Paslauga suteikiama fiziniams ar juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį.

Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali leidimą peržiūrėti.

B atvejis. Pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas. Paslaugos tikslas yra anksčiau nustatyta tvarka suderintos, patvirtintos ir įrengtos išorinės vaizdinės reklamos turinio pataisos (vaizdo, teksto, spalvinio sprendimo ir pan.), nekeičiant įrengtos reklamos dydžio, proporcijų bei konstrukcinio sprendimo.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu paštu, elektroniniu paštu [email protected] arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.lt ).

Patvirtinimą apie suteiktą paslaugą galima atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu/elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.lt ).

Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir reikalingus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti įrodymus, kad turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitė.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą, įspėta apie leidimo galiojimo sustabdymą, panaikintas leidimo galiojimas arba atsisakyta išduoti leidimą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. nustatytos formos paraišką;
 2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas;
 3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
 4. išorinės reklamos įrengimo projektą;
 5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;
 6. prekės ženklo registracijos liudijimo kopiją, kai numatyta šį ženklą naudoti reklamoje. Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISEglė StraukienėŠilalės miesto seniūnijos seniūnė
  tel.+37044976128
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAloyzas VaičiulisŠilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas
  tel.+37044976127
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilma KasnauskienėDidkiemio seniūnijos seniūnė
  tel.+37044942981
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLoreta DaukantienėBilionių seniūnijos seniūnė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37044941832
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRegina AudinytėTraksėdžio seniūnijos seniūnė
  tel.+37044970051
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRoma VeščiūnienėPajūrio seniūnijos seniūnė
  tel.+37044958166
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLoreta PetravičienėTenenių seniūnijos seniūnė
  tel.+37044943290
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAntanas BartašiusKaltinėnų seniūnijos seniūnas
  tel.+37044957280
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirgilijus AčasLaukuvos seniūnijos seniūnas
  tel.+37044956362
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKęstutis AčasUpynos seniūnijos seniūnas
  tel.+37044946632
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISMiglė ZybartienėPalentinio seniūnijos seniūnė
  tel.+37044942347
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISFaustas MeiženisŽadeikių seniūnijos seniūnas
  tel.+37044941695
  [email protected]
  NENURODYTA-PASIS Ignas GužauskisBijotų seniūnijos seniūnas
  tel.+37044941423
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasJ. Basanavičiaus g. 2, LT – 75138 Šilalė
  Adresas internetehttp://www.silale.lt
  Darbo laikasI-IV 8.00-17.00. V 8.00-15.45
  Įmonės kodas188773720
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g.
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilalės rajono sav., Šilalės miesto sen., Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų