Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengti išorinę vaizdinę reklamą. Įrengiant išorinę vaizdinę reklamą norimu adresu, kuriuo yra užregistruoti vienas ar daugiau statinių / pastatų, projekte būtina aiškiai nurodyti statinio / pastato, ant kurio norima įrengti išorinę vaizdinę reklamą, unikalų numerį.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas: atvykęs į instituciją, įprastu laišku ar nurodytu elektroniniu paštu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00071

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje įrengti išorinę vaizdinę reklamą. Įrengiant išorinę vaizdinę reklamą norimu adresu, kuriuo yra užregistruoti vienas ar daugiau statinių / pastatų, projekte būtina aiškiai nurodyti statinio / pastato, ant kurio norima įrengti išorinę vaizdinę reklamą, unikalų numerį.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas: atvykęs į instituciją, įprastu laišku ar nurodytu elektroniniu paštu.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą, įspėta apie leidimo galiojimo sustabdymą, panaikintas leidimo galiojimas arba atsisakyta išduoti leidimą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose www.epaslaugos.lt numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą patenkinti paraišką arba atmeta paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo.
 3. Priėmus sprendimą išduoti Leidimą išorinei reklamai įrengti, yra parengiamas Leidimas įrengti išorinę reklamą, kurį pasirašo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt, arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška.
 2. Žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens sutikimas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama yra įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas.
 3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.
 4. Suderintas išorinės reklamos įrengimo projektas.
 5. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.
 6. Mokėjimo dokumentas, patvirtinantis vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą sumokėjimą, arba, jei mokama dalimis – mokėjimo dokumentas, kuriame būtų nurodytas konkretus laikotarpis, už kurį sumokėta vietinė rinkliava pagal sudarytą mokėjimo dalimis grafiką.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMileta InkratienėVietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37034260076
  mob. tel.+37061157701
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasS. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
  Adresas internetehttp://www.vilkaviskis.lt
  Darbo laikasI-IV–8-17 val., V– 8-15.45 val
  Įmonės kodas188774441
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškis, S. Nėries g. 1, LT-70147
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37034260062
  Veiksmas:Vietinės rinkliavos dydis už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą apskaičiuojamas: Vietinės rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą vieneriems metams, įrengiant iškabą: - kai įrengiama iškaba iki 0,3 m2 reklamos ploto – 0 Eur; - kai
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų