Apdorojama...

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2924

Teikėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kauno miesto savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Asmens prašymas pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Kauno miesto savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Atsakymas asmeniui pateikiamas:atvykus asmeniui į Kauno miesto savivaldybę, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.


Likviduojamiems juridiniams asmenims išregistruoti iš Juridinių asmenų registro išduodamos pažymos, patvirtinančios, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.


Pažymos dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro išduodamos:


kai Valstybinė mokesčių inspekcija Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (bankroto atveju-įsiteisėjus teismo sprendimui ar kreditorių susirinkimo protokolu); kai dokumentai yra sutvarkyti kaip reikalauja Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės.


Pažyma išduodama tik faktiškai perėmus likvidatoriaus pateiktame prašyme nurodytus dokumentus ir įvertinus likvidatoriaus pateiktą informaciją (jei tokia informacija turėjo būti pateikta ir jei likvidatorius perduotinų dokumentų neturi).


Prašymas savivaldybės administracijai teikiamas, kai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie likviduojamo juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir fondais.

1. Prašymas pateikiamas tiesiogiai elektroniniu būdu (prisijungus per sistemą). 2. Prašymo nagrinėjimas. 3. Dokumento (informacijos) parengimas.
4. Informavimas ir dokumento pateikimas (per e.sistemą ar kitu prašyme nurodytu būdu).

Instrukcijos
Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416430
Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416133
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/txfQzZPLbu
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/IsoLyWbPuj

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Asta Vingelienė
Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistė
tel. 37037425246
mob. +37067380978
[email protected]
 
Jolanta Bičkauskienė
Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio vedėja
tel. 37037424538
mob. +37062068802
[email protected]
 
Rima Kėvalienė
Dokumentų skyriaus Archyvų poskyrio specialistė
tel. 37037332099
mob. +37061211617
[email protected]
 
Bendra informacija:
Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
Adresas internetewww.kaunas.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188764867
Adresas Lietuvoje:
Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
Interneto svetainė:
Tel. +370 37 42 26 08
Faks. +370 37 42 54 52
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: -