Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00068

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Teisės aktai įpareigoja tolesniam saugojimui perduoti juridinių asmenų veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs arba gauti pažymą, patvirtinančią, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu. Paslauga teikiama ir tais atvejais, kai perduodami jau išregistruoto juridinio asmens dokumentai, tačiau pažyma VĮ Registrų centrui neišduodama. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją, atsiųsti paštu, registruotu paštu ar per kurjerį adresu Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. paštu (jei dokumentas pasirašytas el. parašu) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Suarchyvuoti dokumentai turi būti pateikiami asmeniškai, atsiunčiami paštu ar per kurjerį. Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra, išduodama asmeniškai, išsiunčiama paštu, registruotu paštu, el. paštu arba per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad savivaldybės administracija pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu ar specialia tam skirta USB laikmena ir pan.

Rezultatas:
Paslaugos gavėjui arba VĮ Registrų centrui perduota pažyma (pranešimas), patvirtinanti, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba tokių dokumentų nėra. Pranešimas apie nesuteiktą paslaugą. Kai kuriais atvejais pranešimas apie saugoti perimtus dokumentus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Asmuo, norėdamas naudotis elektroninėmis paslaugomis, turi turėti galimybę patvirtinti savo tapatybę naudojantis elektroninės atpažinties priemonėmis. Prie informacinių sistemų prisijungiama per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus informacinėse sistemose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42640/13229?searchId=eac907bb-1a7c-4f62-a5bb-b9dcbdf5752a
 2. Paslaugos gavėjas užpildo, pasirašo ir pateikia elektroninį prašymą ir kitus būtinus dokumentus.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą, jeigu reikia - kreipiasi į asmenį dėl informacijos ar dokumentų papildymo ar patikslinimo.
 4. Paslaugos teikėjas patikrina ar fiziškai pateikti dokumentai tinkamai suarchyvuoti, ar tinkamai parengtas dokumentų perdavimo aktas.
 5. Paslaugos teikėjas parengia ir pasirašo pažymą dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos teikėjas pažymą asmeniui pateikia prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 2. Įgaliojimas tvarkyti likviduojamos įmonės dokumentus arba likvidatoriaus ar administratoriaus statusą nurodantis dokumentas arba jo kopija.
 3. Dokumento, liudijančio įmonės likvidavimo faktą, kopija.
 4. Įstatymų numatyta tvarka sutvarkyti dokumentai, kurių nesibaigęs saugojimo terminas, su juos lydinčiais dokumentais (apyrašais, sąrašais (po du egz.), įmonės istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma, įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija).
 5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus išduotą pažyma apie apdraustųjų asmenų per įmonės veiklos laikotarpį turėjimą arba neturėjimą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISJūratė BudzilienėVidaus administravimo skyriaus vyresnioji specialistė
  tel.+37031555173
  mob. tel.+37069851276
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIrena Bubėnaitė Vidaus administravimo skyriaus vyresnioji specialistė
  tel.+37031555128
  mob. tel.+37069345059
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
  Adresas internete www.alytus.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188706935
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62141
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631555111
  Veiksmas:Jeigu pateikiami visi reikalingi dokumentai, pažyma išduodama tą pačią dieną.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:15 darbo dienų