Apdorojama...

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojant savivaldybėje registruotą įmonę, kuri neturi teisės perėmėjo. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs.

Suteikimo trukmė: Jeigu perduodami dokumentai sutvarkyti pagal visus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, jie priimami iš karto ir išrašoma pažyma. Jei perduodami dokumentai netvarkingi, abipusiu sutarimu nustatomas dokumentų sutvarkymo terminas.

Kaina: Nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę ir iš Savivaldybės administracijos norintiems gauti pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai, kurių saugojimo terminas dar nepasibaigęs, yra perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. Paslauga teikiama pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus.

Perduodami juridinių asmenų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka (susisteminti į bylas, įtraukti į apyrašus, sąrašus). Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.

Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, elektroninėmis priemonėmis (oficialiu Savivaldybės administracijos el. pašto adresu info@utena.lt (jeigu yra galimybė identifikuoti paslaugos gavėją) ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (jeigu yra galimybė prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (galima naudoti asmens tapatybės kortelę, mobiliuosius įrenginius, specialią USB laikmeną, kortelę ir skaitytuvą ar kt.).

Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti toliau saugoti arba kad toliau saugotinų dokumentų nėra, išduodama paslaugų gavėjui atvykus, išsiunčiama paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą.

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (1995-12-05 Nr. I-1115).
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (2008-09-15 Nr. X-1722).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (2003-11-12 Nr. 1407).
4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (2001-03-20 Nr. IX-216).
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įstatymas „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011-12-27 Nr. V-156).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus archyvo tvarkytoja
 
Bendra informacija:
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Adresas Lietuvoje:
Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
Interneto svetainė: