Apdorojama...

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas

Suteikimo trukmė: 30 Kalendorinės dienos

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PASA00068

Teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę ir iš Savivaldybės administracijos norintiems gauti pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai, kurių saugojimo terminas dar nepasibaigęs, yra perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. Paslauga teikiama pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus.


Perduodami juridinių asmenų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka (susisteminti į bylas, įtraukti į apyrašus, sąrašus). Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.


Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis (oficialiu Savivaldybės administracijos el. pašto adresu archyvas@pasvalys.lt (jeigu yra galimybė identifikuoti paslaugos gavėją) ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (jeigu yra galimybė prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (galima naudoti asmens tapatybės kortelę, mobiliuosius įrenginius, specialią USB laikmeną, kortelę ir skaitytuvą ar kt.).


Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti toliau saugoti arba kad toliau saugotinų dokumentų nėra, išduodama paslaugų gavėjui atvykus į Savivaldybės administraciją, išsiunčiama paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą.


Dėmesio! Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

1. Paslaugos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo, per elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų tiekėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos vykdytojas, išnagrinėjęs prašymą, nustato, ar paslaugos gavėjas turi teisę gauti pažymą, ar ne. Jeigu priimamas sprendimas prašymo netenkinti, paslaugos gavėjui pateikiamas motyvuotas atsakymas, kodėl pažyma nebus išduodama (pvz., galutinai nesutvarkytos bylos, ne visi dokumentai pristatyti).
3. Duomenų tikslinimas. Jeigu prašyme pateiktų duomenų nepakanka arba jie netikslūs, paslaugos vykdytojas kreipiasi į paslaugos gavėją prašydamas patikslinti informaciją.
4. Paslaugos vykdytojui priėmus sprendimą tenkinti prašymą, rengiama pažyma, pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas ir perduodama paslaugos gavėjui prašyme nurodytu būdu.

Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1FEF229DA7C6
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4CF08CA2BA45
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.9E302593CE80
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A9CB52CC0453

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Zita Klingienė
Bendrojo skyriaus archyvarė
tel. +37045154122
archyvas@pasvalys.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto Didžiojo a. 1. LT-39143 Pasvalys
Adresas internetehttp://www.pasvalys.lt
Darbo laikaspirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
Įmonės kodas188753657
Adresas Lietuvoje:
Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143
Interneto svetainė:
Tel. (8 451) 54101, faks. (8 451) 54130, el. p.: info@pasvalys.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: -