Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus iš Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų. Kadangi...

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00068

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę ir iš Savivaldybės administracijos norintiems gauti pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai, kurių saugojimo terminas dar nepasibaigęs, yra perduoti toliau saugoti arba, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. Paslauga teikiama pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Perduodami juridinių asmenų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka (susisteminti į bylas, įtraukti į apyrašus, sąrašus). Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus archyvą Tilžės g. 198 Šiauliuose, elektroninėmis priemonėmis el. paštu [email protected], ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Rezultatas:
Paslaugos gavėjui arba VĮ Registrų centrui perduota pažyma (pranešimas), patvirtinanti, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba tokių dokumentų nėra. Pranešimas apie nesuteiktą paslaugą. Kai kuriais atvejais pranešimas apie saugoti perimtus dokumentus.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema (paslaugos teikimo aprašymo priedas Nr.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
  1. .

  Paslaugos teikimo proceso schema

  Paslaugos inicijavimo forma
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Asmuo užpildo ir pateikia rekomenduojamos formos prašymą.
  Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

   Paslauga yra galutinė.

   Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   NENURODYTA-PASISBirutė LendzbergienėBendrųjų reikalų skyriaus vyr.archyvarė
   tel.+37041509573
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISSvetlana ŠimienėBendrųjų reikalų skyriaus vyr.archyvarė
   tel.+37041500570
   [email protected]
   NENURODYTA-PASIS Vida SimanavičienėBendrųjų reikalų skyriaus vyr.archyvarė
   tel.+37041509574
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISDina RimeikienėBendrųjų reikalų skyriaus vyr.archyvarė
   tel.+37041509572
   [email protected]
   NENURODYTA-PASISKristina Sinkevičienė
   tel.+37041500571
   [email protected]
   Bendra informacija:
   Adresas Vasario 16-osios 62, LT-76295, Šiauliai
   Adresas internete www.siauliai.lt
   Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
   Įmonės kodas 188771865
   Adresas:
   LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
   Interneto svetainė:
   Tel.:+37041509490
   Veiksmas:
   Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
   Trukmė:10 darbo dienų