Apdorojama...
2023-03-24 08:00Informuojame, kad šiuo metu vykdoma atnaujinto Elektroninių valdžios vartų portalo bandomoji eksploatacija, todėl galimi laikini www.epaslaugos.lt portalo veikimo sutrikimai. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti pateikus užklausą puslapio apačioje dešinėje pusėje paspaudus "?" simbolį“.
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Suteikimo trukmė:3 Darbo dienos

Kaina:Tikslinama

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Bendras paslaugos įvertinimas

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

PASA00068

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, likviduojantiems įmonę ir iš Savivaldybės administracijos norintiems gauti pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai, kurių saugojimo terminas dar nepasibaigęs, yra perduoti toliau saugoti arba, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. Paslauga teikiama pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Perduodami juridinių asmenų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka (susisteminti į bylas, įtraukti į apyrašus, sąrašus). Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrių adresu: Vilniaus g. 3, Kuršėnai (toliau – Skyrius), elektroninėmis priemonėmis el. paštu [email protected] (jeigu yra galimybė identifikuoti paslaugos gavėją) ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).


Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti toliau saugoti arba, kad toliau saugotinų dokumentų nėra, išduodama paslaugų gavėjui atvykus į Skyrių, išsiunčiama paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą.

1. Prašymo priėmimas. Paslaugos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo, per elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų tiekėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus. Prašymą taip pat galima pateikti ir el. paštu.
2. Prašymo nagrinėjimas. Paslaugos vykdytojas, išnagrinėjęs prašymą, nustato, ar paslaugos gavėjas turi teisę gauti pažymą ar ne. Jeigu priimamas sprendimas prašymo netenkinti, paslaugos gavėjui pateikiamas motyvuotas atsakymas, kodėl pažyma nebus išduodama (pvz.: galutinai nesutvarkytos bylos, ne visi dokumentai pristatyti).
3. Duomenų tikslinimas. Jeigu prašyme pateiktų duomenų nepakanka arba jie netikslūs, paslaugos vykdytojas kreipiasi į paslaugos gavėją prašydamas patikslinti informaciją.
4. Atsakymo rengimas. Paslaugos vykdytojui priėmus sprendimą tenkinti prašymą, rengiama pažyma, pasirašomas perdavimo–priėmimo aktas ir perduodama paslaugos gavėjui prašyme nurodytu būdu.

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23066/asr
2011 m. gruodžio 20 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416430
2011 m. gruodžio 27 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416133/byzFachnoR
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/68f2cad098b711e9ae2e9d61b1f977b3

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Audronė Lankienė
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus archyvarė
tel. +37041544120
[email protected]
 
 
Inga Butkienė
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37041544120
[email protected]
 
 
Dalia Lukošienė
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus archyvarė
tel. +37041544120
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
[email protected]
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
LIETUVA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina:Tikslinama
Trukmė:3 Darbo dienos
Komentaras:-