Apdorojama...

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2981

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paslauga teikiama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla ir nori gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Pažyma skirta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
Parengta pažyma išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Priimami dokumentai tik iš tų pareiškėjų, kurių valdos yra įregistruotos tos seniūnijos teritorijoje

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/SYxEloPRQb
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5E28437162D/xGJwKvjnme
PAŽYMOS DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS
IŠDAVIMO SENIŪNIJOJE PROCEDŪROS APRAŠAS, patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. BR1-199


https://www.nma.lt/uploads/files/dir79/dir3/10_0.php
NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS 2012 m. sausio 6 d. ĮSAKYMAS BR1-10
„DĖL NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. BR1-199 „DĖL PAŽYMOS DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS IŠDAVIMO SENIŪNIJOJE PROCEDŪROS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://www.nma.lt/uploads/files/dir79/dir3/10_0.php
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 28 d. ĮSAKYMAS Nr. RR1-576

DĖL NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2006 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. BR1-199 „DĖL PAŽYMOS DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS IŠDAVIMO SENIŪNIJOJE PROCEDŪROS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOhttps://www.nma.lt/uploads/files/dir79/dir3/10_0.php

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Arvydas Brazdauskis
Židikų seniūno pavaduotojas
tel. +37044343225
arvydas.brazdauskis@mazeikiai.lt
 
 
Nijolė Jovaišienė
Sedos seniūnijos specialistė
mob. +37065533456
nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt
 
 
Julia Mockuvienė
Židikų seniūnijos specialistė
tel. 7044343225
mob. +37062195289
julia.mockuviene@mazeikiai.lt
 
Genovaitė Jurgutienė
Mažeikių apylinkės seniūnijos specialistė
tel. +37044327178
genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt
 
 
Angelė Klemenienė
Laižuvos seniūno pavaduotoja
mob. +37061604081
angele.klemeniene@mazeikiai.lt
 
 
Asta Kesminienė
Tirkšlių seniūno pavaduotoja
tel. +37044339060
mob. +37065233716
asta.kesminiene@mazeikiai.lt
 
Rūta Narmontienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061861472
ruta.narmontiene@mazeikiai.lt
 
 
Dalia Grabažienė
Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37044327178
mob. +37061450098
dalia.grabaziene@mazeikiai.lt
 
Valė Draukšienė
Sedos seniūnijos specialistė
tel. +37044346372
mob. +37060500580
vale.drauksiene@mazeikiai.lt
 
Vanda Mažrimienė
Reivyčių seniūnijos raštvedė
tel. +37044340504
mob. +37067847111
vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt
 
Algimantas Kiudulas
Viekšnių seniūnijo pavaduotojas
tel. +37044337413
mob. +37068750234
algimantas.kiudulas@mazeikiai.lt
 
Daiva Mikienė
Tirkšlių seniūnijos specialistė
tel. +37044348234
daiva.mikiene@mazeikiai.lt
 
 
Kristina Voverienė
Viekšnių seniūnijos specialistė
tel. +37044337453
kristina.voveriene@mazeikiai.lt
 
 
Stanislava Narbutienė
Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
mob. +37061210082
stanislava.narbutiene@mazeikiai.lt
 
 
Aida Dulinskienė
Reivyčių seniūnijos specialistė
mob. +37067876444
aida.dulinskiene@mazeikiai.lt
 
 
Birutė Rekašienė
Laižuvos seniūnijos specialistė
tel. +37044344225
mob. +37064029420
birute.rekasiene@mazeikiai.lt
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt