Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Pažyma apie žemės dirbimą išduodama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Prašymas išduoti pažymą apie žemės ūkio dirbimą priimamas tiesiogiai fiziniam asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.). Parengta pažyma išduodama tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažymą apie žemės dirbimą pasirašo seniūnas.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00014

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Pažyma apie žemės dirbimą išduodama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Prašymas išduoti pažymą apie žemės ūkio dirbimą priimamas tiesiogiai fiziniam asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.). Parengta pažyma išduodama tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažymą apie žemės dirbimą pasirašo seniūnas.

Rezultatas:
Išduota pažyma, patvirtinanti žemės dirbimą, arba išduota pažyma, patvirtinanti, kad žemė nedirbama, arba pranešimas apie atsisakymą išduoti pažymą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos  Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo gavimo dienos  Regionų administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant skundą per elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt arba popierine forma bet kuriuose Regionų administracinio teismo rūmuose.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą su reikalingais dokumentais. Prašymas priimamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu paštu, prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti pažymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Pažyma išduodama nurodytu prašyme būdu: atvykus (į seniūniją), registruotu laišku, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku –jo kopiją);
 3. žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas arba originalus ir žemės sklypų planus;
 4. dokumentus, įrodančius ūkininkavimo paskutinius 10 metų faktą;
 5. pieno supirkimo ir priskaitymo knygelę; 
 6. ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą; 
 7. buhalterinės apskaitos dokumentus; 
 8. gyvulių apskaitos žurnalus; 
 9. raštišką liudininkų patvirtinimą; 
 10. jei kreipiasi įgaliotas asmuo –įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
 1. Informacija ir duomenys gaunami iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro portalo.

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gruzdžių seniūnijaEgidijus MartinaitisGruzdžių seniūnijos žemės ūkio specialistas
tel.+37041372235
[email protected]
Raudėnų seniūnijaJolanta GlodenienėRaudėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041376615
[email protected]
Šakynos seniūnijaVilma GriškuvienėŠakynos seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041377636
[email protected]
Kairių seniūnijaRamutė VaidžiulienėKairių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041374180
[email protected]
Meškuičių seniūnijaVirginija PukienėMeškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel.+37041370545
[email protected]
Kuršėnų kaimiškoji seniūnijaRimantas ValkerisKuršėnų kaimiškosios žemės ūkio specialistas
tel.+37041508070
[email protected]
Ginkūnų seniūnijaVilija KvasienėGinkūnų seniūnijos seniūnė
tel.+37041507026
[email protected]
Šiaulių kaimiškoji seniūnijaStefanija DereškevičienėŠiaulių kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041596694
[email protected]
Bubių seniūnijaLineta KardašienėBubių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041388684
[email protected]
Kužių seniūnijaVirgina BartaševičienėKužių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel.+37041375333
[email protected]
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
+ 370 41 59 66 42; +370 41 59 66 72
[email protected]
Darbo laikas     I-IV 8:00-17:00, V 8:00–15:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Tel.:+37041596642
Veiksmas:Paslaugos rezultato papildymas
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:3 darbo dienos