Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Pažyma apie žemės dirbimą išduodama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Prašymas išduoti pažymą apie žemės ūkio dirbimą priimamas tiesiogiai fiziniam asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.). Parengta pažyma išduodama tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažymą apie žemės dirbimą pasirašo seniūnas.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00014

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Pažyma apie žemės dirbimą išduodama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Prašymas išduoti pažymą apie žemės ūkio dirbimą priimamas tiesiogiai fiziniam asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.). Parengta pažyma išduodama tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažymą apie žemės dirbimą pasirašo seniūnas.

Išduota pažyma, patvirtinanti žemės dirbimą, arba išduota pažyma, patvirtinanti, kad žemė nedirbama, arba pranešimas apie atsisakymą išduoti pažymą.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs (į seniūniją), registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmeniui atvykus į seniūniją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
 2. prašymą;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku –jo kopiją);
 4. žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas arba originalus ir žemės sklypų planus;
 5. dokumentus, įrodančius ūkininkavimo paskutinius 10 metų faktą: 4.
 6. pieno supirkimo ir priskaitymo knygelę; 4.
 7. ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą; 4.
 8. buhalterinės apskaitos dokumentus; 4.
 9. gyvulių apskaitos žurnalus; 4.
 10. raštišką liudininkų patvirtinimą; 4.
 11. kitus dokumentus;
 12. jei kreipiasi įgaliotas asmuo –įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
 13. elektroninį prašymą;
 14. žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas arba originalus ir žemės sklypų planus (skaitmeninę kopija (skenuotą, fotografuotą ar pan.));
 15. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo –įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt);
 16. dokumentus, įrodančius ūkininkavimo paskutinius 10 metų faktą: 4.
 17. pieno supirkimo ir priskaitymo knygelę; 4.
 18. ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą; 4.
 19. buhalterinės apskaitos dokumentus; 4.
 20. gyvulių apskaitos žurnalus; 4.
 21. raštišką liudininkų patvirtinimą; 4.
 22. kitus dokumentus.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISEgidijus MartinaitisGruzdžių seniūnijos žemės ūkio specialistas
  tel.+37041372235
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJolanta GlodenienėRaudėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041376615
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilma GriškuvienėŠakynos seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041377636
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRamutė VaidžiulienėKairių seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041374180
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirginija PukienėMeškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37041370545
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimantas ValkerisKuršėnų kaimiškosios žemės ūkio specialistas
  tel.+37041508070
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilija KvasienėGinkūnų seniūnijos seniūnė
  tel.+37041507026
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISStefanija DereškevičienėŠiaulių kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041596694
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLineta KardašienėBubių seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041388684
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirgina BartaševičienėKužių seniūnijos žemės ūkio specialistė
  tel.+37041375333
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
  Telefonas 
  Faksas 
  El. paštas
  (8 41) 59 66 42
  (8 41) 52 38 86
  [email protected]
  Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37041596642
  Veiksmas:Paslaugos rezultato papildymas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos