Apdorojama...
2023-03-24 08:00Informuojame, kad šiuo metu vykdoma atnaujinto Elektroninių valdžios vartų portalo bandomoji eksploatacija, todėl galimi laikini www.epaslaugos.lt portalo veikimo sutrikimai. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti pateikus užklausą puslapio apačioje dešinėje pusėje paspaudus "?" simbolį“.
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Suteikimo trukmė:3 (Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną suteikti paslaugos, tai privaloma atlikti nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos. Jeigu priėmus dokumentus informaciją dar reikia patikrinti ar papildyti, sprendimas priimamas per 3 darbo dienas.)

Kaina:Tikslinama

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Bendras paslaugos įvertinimas

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

PASA00014

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Pažyma apie žemės dirbimą išduodama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla. Prašymas išduoti pažymą apie žemės ūkio dirbimą priimamas tiesiogiai fiziniam asmeniui atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.). Parengta pažyma išduodama tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažymą apie žemės dirbimą pasirašo seniūnas.

Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs (į seniūniją), registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d1758609d2611e591078486468c1c39/asr


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343385/asr
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. BR1-199 „Dėl Pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimo seniūnijoje procedūros aprašo patvirtinimo“
https://www.nma.lt/index.php/naudinga-informacija/teisine-informacija/teises-aktai/44

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Egidijus Martinaitis
Gruzdžių seniūnijos žemės ūkio specialistas
tel. +37041372235
[email protected]
 
 
Jolanta Glodenienė
Raudėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041376615
[email protected]
 
 
Vilma Griškuvienė
Šakynos seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041377636
[email protected]
 
 
Ramutė Vaidžiulienė
Kairių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041374180
[email protected]
 
 
Virginija Pukienė
Meškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37041370545
[email protected]
 
 
Rimantas Valkeris
Kuršėnų kaimiškosios žemės ūkio specialistas
tel. +37041508070
[email protected]
 
 
Vilija Kvasienė
Ginkūnų seniūnijos seniūnė
tel. +37041507026
[email protected]
 
 
Stefanija Dereškevičienė
Šiaulių kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041596694
[email protected]
 
 
Lineta Kardašienė
Bubių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041388684
[email protected]
 
 
Virgina Bartaševičienė
Kužių seniūnijos žemės ūkio specialistė
tel. +37041375333
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Telefonas 
Faksas 
El. paštas
(8 41) 59 66 42
(8 41) 52 38 86
[email protected]
Darbo laikas     I 8:00-17:00, II 8:00-18:00, III–IV 8:00–17:00, V 8:00–16:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Šiaulių rajono sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
LIETUVA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina:Tikslinama
Trukmė:3
Komentaras:Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną suteikti paslaugos, tai privaloma atlikti nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos. Jeigu priėmus dokumentus informaciją dar reikia patikrinti ar papildyti, sprendimas priimamas per 3 darbo dienas.