Apdorojama...

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracija
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.


Charakteristiką išduoda seniūnijų seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.


Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo Elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt.


Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.


Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Paslauga yra tarpinė dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo.

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui charakteristika (arba pranešimas apie atsisakymą ją išduoti) pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, paštu, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998-12-17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69596/asr
Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159542/asr
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Regina Zaleckienė
Jonavos miesto seniūnijos politikos ir administravimo specialistė
tel. +37034960488
regina.zaleckiene@jonava.lt
 
 
Danguolė Karnylienė
Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37034949267
danguole.karnyliene@jonava.lt
 
 
Danutė Šeškienė
Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37034978047
danute.seskiene@jonava.lt
 
 
Nijolė Mockienė
Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37034949647
nijole.mockiene@jonava.lt
 
 
Laura Navickienė
Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37034949417
laura.navickiene@jonava.lt
 
 
Jūratė Auglienė
Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37034935337
jurate.augliene@jonava.lt
 
 
Gintarė Vaiciekavičiūtė
Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37034978031
gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt
 
 
Joana Tarasevičienė
Ruklos seniūnijos administracijos specialistė
tel. +37034973101
joana.taraseviciene@jonava.lt
 
 
Zoja Kravčenko
Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37034948417
zoja.kravcenko@jonava.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava
Adresas internetewww.jonava.lt
Darbo laikasI 8.00-18.00, II-IV 8.00-17.00 pietų pertrauka 12.00-12.45, V 8.00-14.00 be pietų pertraukos
Įmonės kodas188769070
Adresas Lietuvoje:
Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Žeimių g. 13, LT-55158
Adresas užsienyje:
-
Valdas Majauskas
Administracijos direktorius
Tel. +37034950154
administracija@jonava.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 3 Darbo dienos
Komentaras: Jeigu dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.