Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.

Charakteristiką išduoda seniūnijų seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo Elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00069

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.

Charakteristiką išduoda seniūnijų seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo Elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota asmens charakteristika, būtina leidimui laikyti ginklą, arba pranešimas apie atsisakymą ją išduoti.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
  1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytais būdais ir pateikia prašymą, taip pat prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu.
Prašymo nagrinėjimas
  1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
  1. Paslaugos gavėjui charakteristika (arba pranešimas apie atsisakymą ją išduoti) pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, paštu, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas įprastu paštu, - jo kopija).
  3. Dokumentas (pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius), įrodantis, kad pareiškėjas šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kad yra individualios įmonės savininkas ir nedirba samdomo darbo, ar jo kopija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
  1. Išrašas apie fizinio asmens duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (teikiant paslaugą elektroniniu ar fiziniu būdu)
  2. Išrašas apie fizinio asmens duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos (teikiant paslaugą elektroniniu būdu)
  3. Išrašas apie fizinio asmens duomenis iš Administracinių nusižengimų registro (teikiant paslaugą elektroniniu ar fiziniu būdu)

Paslauga yra tarpinė dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jonavos seniūnijaRegina ZaleckienėPolitikos ir administravimo specialistė
tel.+37034960488
[email protected]
Užusalių seniūnijaDanguolė KarnylienėVyriausioji specialistė
tel.+37034949267
[email protected]
Žeimių seniūnijaDanutė ŠeškienėVyriausioji specialistė
tel.+37034978047
[email protected]
Bukonių seniūnijaNijolė MockienėVyriausioji specialistė
tel.+37034949647
[email protected]
Kulvos seniūnijaReda ChamanskienėVyriausioji specialistė
tel.+37034949417
[email protected]
Upninkų seniūnijaJūratė AuglienėVyriausioji specialistė
tel.+37034935337
[email protected]
Šveicarijos seniūnijaGintarė VaiciekavičiūtėVyriausioji specialistė
tel.+37034978031
[email protected]
Jonavos seniūnijaJoana TarasevičienėAdministracijos specialistė
tel.+37034973101
[email protected]
Šilų seniūnijaZoja KravčenkoVyriausioji specialistė
tel.+37034948417
[email protected]
Bendra informacija:
Adresas Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava
Adresas internetewww.jonava.lt
Darbo laikasI 8.00-18.00, II-IV 8.00-17.00 pietų pertrauka 12.00-12.45, V 8.00-14.00 be pietų pertraukos
Įmonės kodas188769070
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Žeimių g. 13, LT-55158
Tel.:+37034961394
Veiksmas:Jeigu dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:3 darbo dienos