Apdorojama...

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.


Charakteristiką išduoda savivaldybės administracijos seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.


Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba per e. pristatymas informacinę sistemą juridinio asmens kodo 167371234 adresu. Pageidaujant paslaugą suteikti elektroninėmis priemonėmis, prisijungiama prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) arba suaktyvinamas šiame paslaugos aprašyme nurodytas išorinis paslaugos internetinis adresas.


Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą e. pristatymas informacinę sistemą, elektroniniu paštu, arba Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) prisijungęs prie savo užsakytų paslaugų.

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui charakteristika (arba pranešimas apie atsisakymą ją išduoti) pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, paštu, elektroniniu paštu arba per e. pristatymas informacinę sistemą, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodika, patvirtinta, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998-12-17 įsakymu Nr. 751
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.61C2E41484F0
Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159542?jfwid=-x5bl5eh6j

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Sedos seniūnija
tel. +37044346372
seda@mazeikiai.lt
 
 
 
Šerkšnėnų seniūnija
tel. +37044342425
mazeikiu.serksnenu@seniunija.gov.lt
 
 
 
Reivyčių seniūnija
tel. +37044340504
stanislovas.putelis@mazeikiai.lt
 
 
 
Mažeikių apylinkės seniūnija
tel. +37044327178
maz.apylinke@mazeikiai.lt
 
 
 
Laižuvos seniūnija
tel. +37044344236
laizuva@mazeikiai.lt
 
 
 
Mažeikių seniūnija
tel. +37044325191
miestas@mazeikiai.lt
 
 
 
Viekšnių seniūnija
tel. +37044337413
vieksniai@mazeikiai.lt
 
 
 
Tirkšlių seniūnija
tel. +37044348234
tirksliai@mazeikiai.lt
 
 
 
Židikų seniūnija
tel. +37044343210
zidikai@mazeikiai.lt
 
 
 
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas Lietuvoje:
Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
Interneto svetainė:
Tel. (8 4) 4398204/98 200, Faks. (8 4) 4325844, el. p.: savivaldybe@mazeikiai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 3 Darbo dienos
Komentaras: -