Apdorojama...

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Molėtų rajono savivaldybės administracija
Molėtų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristiką išduoda Savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą fiziniams asmenims (Molėtų mieste deklaravusiems - Administracijos Bendrasis skyrius) , kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengtą pažymą su charakteristika paslaugos gavėjas atsiima prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas atsiima charakteristiką (arba sprendimą neišduoti charakteristikos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją (Bendrąjį skyrių), registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.389CB90C666D
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 751 „Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.61C2E41484F0

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jūratė Vyšniauskienė
Mindūnų seniūnijos specialistė
tel. +37038348012
mob. +37065695657
mindunai@moletai.lt
 
Rita Jūronienė
Alantos seniūnijos specialistė
tel. +37038358180
mob. +37065695592
alanta@moletai.lt
 
Zoja Suchodumceva
Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37038354761
zoja.suchodumceva@moletai.lt
 
 
Svetlana Sukackienė
Giedraičių seniūnijos specialistė
tel. +37038355141
mob. +37065695651
giedraiciai@moletai.lt
 
Gražina Repečkienė
Luokesos seniūnijos specialistė
tel. +37038354662
mob. +37067542488
luokesa@moletai.lt
 
Marytė Baranauskienė
Videniškių seniūnijos ūkio plėtros specialistė
tel. +37038343112
mob. +37065695659
videniskiai@moletai.lt
 
Vanda Liubertienė
Inturkės seniūnijos specialistė
tel. +37038343742
mob. +37065695652
inturke@moletai.lt
 
Sigutė Lisauskienė
Suginčių seniūnijos specialistė
tel. +37038356142
mob. +37065695658
suginciai@moletai.lt
 
Genoefa Lukšienė
Dubingių seniūnijos specialistė
tel. +37038347141
mob. +37065695650
dubingiai@moletai.lt
 
Aurelija Pacevičienė
Balninkų seniūnijos ūkio plėtros specialistė
tel. +37038344218
mob. +37061862421
balninkai@moletai.lt
 
Alvyra Bražiūnienė
Joniškio seniūnijos specialistė
tel. +37038359123
mob. +37065695653
joniskis@moletai.lt
 
Aldona Pušinienė
Čiulėnų seniūnijos specialistė
tel. +37038344118
mob. +37065695594
ciulenai@moletai.lt
 
Bendra informacija:
AdresasMolėtai, Vilniaus g. 44, LT - 33140
Adresas internetehttp://www.moletai.lt
Darbo laikasPirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00, penktadienį nuo 8.00 iki 15.45, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45, prieš šventes darbo diena sutrumpinama viena valanda.
Įmonės kodas188712799
Adresas Lietuvoje:
Molėtų rajono sav., Molėtai, Vilniaus g. 44, LT-33140
Interneto svetainė:
Tel. (8 383) 54 761, faks. (8 383) 51 442, el. p.: savivaldybe@moletai.lt