Apdorojama...

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracija
Palangos miesto savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti charakteristikas dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristikas dėl leidimo laikyti ginklui išduoda Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius Palangos miesto teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims, uždarosios akcinės bendrovės savininkams ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims.


Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui charakteristika (arba pranešimas apie atsisakymą ją išduoti) pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, paštu, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94745/vKuYhbmvTs
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro1998 m. gruodžio 17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61C2E41484F0/SBTcgbZJBv
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.389CB90C666D
Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61C2E41484F0/SBTcgbZJBv

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Irena Šatkauskienė Palangos miesto savivaldybės admnistracijos Socialinės rūpybos skyrius
Vedėja
tel. +37046048716
srs@palanga.lt
 
 
Dalia Baranauskienė Palangos miesto savivaldybės admnistracijos Socialinės rūpybos skyrius
Vyriausioji specialistė
tel. +37045048732
dalia.baranauskiene@palanga.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 73, Palanga
Adresas internetehttp://www.palanga.lt
Įmonės kodas125196077
Adresas Lietuvoje:
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 73, LT-00134
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153
Interneto svetainė:
8 460 48 705, 8 460 40 217, el. p.: administracija@palanga.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: -