Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti charakteristikas dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristikas dėl leidimo ginklui laikyti išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnai...

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00069

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.
Charakteristika išduodama Panevėžio miesto savivaldybėje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems samdomo darbo fiziniams asmenims, uždarosios akcinės bendrovės savininkams ir individualią veiklą užregistravusiems arba turintiems verslo liudijimą  asmenims.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės  priimamąjį, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ). 
Parengtą pažymą su charakteristika paslaugos gavėjas atsiima prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės priimamąjį, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ). 
Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota asmens charakteristika, būtina leidimui laikyti ginklą, arba pranešimas apie atsisakymą ją išduoti.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
  1. Teikiant prašymą elektroniniu būdu Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt ) numatytus būdus. Teikiant prašymą fiziniu būdu prašymas ir reikiami dokumentai pateikiami asmeniui atvykus į Panevėžio miesto savivaldybės priimamąjį, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, siunčiami paštu arba elektroniniu paštu oficialiu Savivaldybės elektroninio pašto adresu.
  2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Prašymo nagrinėjimas
  1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
  1. Paslaugos gavėjas atsiima charakteristiką (arba sprendimą neišduoti charakteristikos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Panevėžio miesto savivaldybės priimamąjį, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas (teikiant prašymą fiziniu būdu).
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (teikiant prašymą fiziniu būdu (paštu ar el. paštu – jo kopija).
  3. Dokumentas (pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius), įrodantis, kad pareiškėjas šiuo metu nedirba samdomo darbo arba yra individualios įmonės savininkas ir nedirba samdomo darbo, ar jo kopija (teikiant prašymą fiziniu būdu).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
  1. Išrašas apie fizinio asmens duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (teikiant paslaugą elektroniniu ar fiziniu būdu).
  2. Išrašas apie fizinio asmens duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos (teikiant paslaugą elektroniniu būdu).
  3. Išrašas apie fizinio asmens duomenis iš Administracinių nusižengimų registro (teikiant paslaugą elektroniniu ar fiziniu būdu).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Veiklos valdymo skyriusGerda LukoševičienėVyriausioji specialistė
tel.+37045501291
[email protected]
Bendra informacija:
AdresasLaisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Adresas internetehttp://www.panevezys.lt
Darbo laikasPirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00 penktadieniais 8.00-15.45
Įmonės kodas288724610
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Panevėžio miesto sav., Panevėžys, Laisvės a. 20, LT-35200
Interneto svetainė:
Veiksmas:
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:20 darbo dienų