Apdorojama...

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Raseinių rajono savivaldybės administracija
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristiką išduoda savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas ir seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracija, atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo Elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt. Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.). 

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas atsiima charakteristiką (arba sprendimą neišduoti charakteristikos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.389CB90C666D
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 751 „Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.61C2E41484F0
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Daiva Visockienė
Nemakščių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042848337
daiva.visockiene@raseiniai.lt
 
 
Virginija Altakovienė
Raseinių miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042851493
virginija.altakoviene@raseiniai.lt
 
 
Rita Ulvidienė
Kalnujų seniūnijos specialistė
tel. +37042872094
rita.ulvidiene@raseiniai.lt
 
 
Remigija Skrodenienė
Paliepių seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042872099
remigija.skrodeniene@raseiniai.lt
 
 
Milda Šebelskienė
Viduklės seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042855130
milda.sebelskiene@raseiniai.lt
 
 
Gina Mažeikienė
Pagojukų seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042872096
gina.mazeikiene@raseiniai.lt
 
 
Regina Zieringienė
Raseinių seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042851451
regina.zieringiene@raseiniai.lt
 
 
Rita Tamutienė
Šiluvos seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042843149
rita.tamutiene@raseiniai.lt
 
 
Lina Anusevičienė
Girkalnio seniūnijos vyriausioji specialistė
tel. +37042845573
lina.anuseviciene@raseiniai.lt
 
 
Gitana Lušienė
Betygalos seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042872091
mob. +37069846386
gitana.lusiene@raseiniai.lt
 
Kazimieras Klimas
Ariogalos seniūnijos seniūno pavaduotojas
tel. +37042850344
mob. +37069943719
kazimieras.klimas@raseiniai.lt
 
Dana Vaitkienė
Ariogalos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37042850354
dana.vaitkiene@raseiniai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288740810
Adresas Lietuvoje:
Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, LT-60150
Interneto svetainė:
Tel. (8 428) 79 600, faksas (8 428) 51 604, el. p.: savivaldybe@raseiniai.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 10 Darbo dienos
Komentaras: -