Apdorojama...

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką ir pateikti jas teismui, teisėsaugos institucijoms, dėl ginklo laikymo, mokymo įstaigoms ir kt. atvejais.
Charakteristikas išduoda seniūnas savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims, individualią veiklą užregistravusiems asmenims, studentams, pensininkams ir kt. asmenims.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į seniūniją, paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą  (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Charakteristika asmeniui  išduodama tiesiogiai atvykus į atitinkamą seniūniją, kurioje deklaravęs gyvenamąją vietą, arba prašyme nurodytais būdais ( išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba. 

Suteikimo trukmė: 1 darbo diena

Kaina: Nemokamai

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką ir pateikti jas teismui, teisėsaugos institucijoms, dėl ginklo laikymo, mokymo įstaigoms ir kt. atvejais.
Charakteristikas išduoda seniūnas savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims, individualią veiklą užregistravusiems asmenims, studentams, pensininkams ir kt. asmenims.
Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į seniūniją, paštu, per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą  (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba.
Charakteristika asmeniui  išduodama tiesiogiai atvykus į atitinkamą seniūniją, kurioje deklaravęs gyvenamąją vietą, arba prašyme nurodytais būdais ( išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba. 

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:
 1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas pateikiamas įprastu paštu, – jo kopija).
3. Dokumentas (pažyma apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius), įrodantis, kad pareiškėjas šiuo metu nedirba. samdomo darbo (nesimoko) arba kad yra individualios įmonės savininkas ir nedirba samdomo darbo, ar jo kopija.

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.389CB90C666D/asr
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61C2E41484F0/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Aušra Kastanauskienė, (8 385)  57 250, el. p. antaliepte@zarasai.lt;
Aušra Kirjanovienė, tel. (8 385)  36 744,  el. p. antazave@zarasai.lt;
Edita Tuzikienė, tel. (8 385)  36 234, el. p. deguciai@zarasai.lt;
Danutė Umarienė, tel. (8 385)  56 566, el. p. dusetos@zarasai.lt;
Audronė Bikulč, tel. (8 385)  36 011, el. p. imbradas@zarasai.lt;
Aldona Valinskiene, tel. (8 385)  59 297, el. p. Salakas@zarasai.lt;
Janina Cibulskienė, tel. (8 385)  36 330, el. p. suviekas@zarasai.lt;
Julija Pachalko, tel. (8 385)  31 207, el. p. turmantas@zarasai.lt;
Audronė Vindziulytė, tel. (8 385)  37 182, el. p. audrone.vindiulyte@zarasai.lt;
Joana Tirvaitė-Zemlianicyna, tel. (8 385)  30 511, el. p. zarasu.m.sen@zarasai.lt
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt